Aastakoosolekute protokollid ja lisad

27.04.2019 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2019 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380708/aastakoosoleku_kutse_2019.pdf)
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2019 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380709/EKL_aastakoosoleku_ajakava_2019.pdf)
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2019 aastakoosoleku protokoll (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380807/Eesti_Kurtide_Liidu_aastakoosoleku_protokoll_2019_veeb.pdf) (lisa 1)
  faili ikoon EKL tegevuse kokkuvõte 2018. aastast (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380710/EKL_ylevaade_tegemistest_2018.pdf)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380711/EKL_projektid_2018.pdf)
  faili ikoon EKL 2018. aasta majandusaruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380712/Aruanne_80007861_EKL.pdf) (lisa 2)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 3, 4, 5) - kättesaadavad kohapeal või äriregistris
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2019. aasta aruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380806/Revisjonikomisjoni_aruanne_2019_liidukoosolekule_veeb.pdf) (lisa 6)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2019 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380713/EKL_tegevuskava_2019.pdf) (lisa 7)
  faili ikoon EKL liidumaksud 2020 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380714/EKL_liidumaksude_2011-+2027.pdf) (lisa 8)
  Aruandlus EPIF-le (http://www.ead.ee/379940)
21.04.2018 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380558/aastakoosoleku_kutse_2018.pdf)
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380559/EKL_aastakoosoleku_ajakava_2018.pdf)
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2018 aastakoosoleku protokoll (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380573/Eesti_Kurtide_Liidu_aastakoosoleku_protokoll_2018_veeb.pdf)
  faili ikoon EKL tegevuse kokkuvõte 2017. aastast (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380560/EKL_ylevaade_tegemistest_2017.pdf) (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2017 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380561/EKL_projektid_2017.pdf)
  faili ikoon EKL 2017. aasta majandusaruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380574/Aruanne_80007861_EKL.pdf) (lisa 2)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 3, 4, 5) - kättesaadavad kohapeal või äriregistris
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2018. aasta aruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380575/Revisjonikomisjoni_aruanne_2018_liidukoosolekule_veeb.pdf) (lisa 6)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380562/EKL_tegevuskava_2018.pdf) (lisa 7)
  faili ikoon EKL liidumaksud 2019 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380564/EKL_liidumaksude_2011-+2027.pdf) (lisa 8)
  faili ikoon Kandidaatide nimekiri 21.04.2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380563/EKL_kandidaatide_nimekiri_2018.pdf)
  faili ikoon EKL valimis-aastakoosoleku valimistulemused 21.04.2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380576/haaltelugemiskomisjoni_protokoll_21.04.2018.pdf) (lisa 9)
  Aruandlus EPIF-le (http://www.ead.ee/379940)
29.04.2017 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2017 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380099/aastakoosoleku_kutse_2017.pdf)
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2017 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380107/EKL_aastakoosoleku_paevakord_2017.pdf)
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2017 aastakoosoleku protokoll (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380117/Eesti_Kurtide_Liidu_aastakoosoleku_protokoll_2017_4.05.2017_veeb.pdf)
  faili ikoon EKL tegevuse kokkuvõte 2016. aastast (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380108/EKL_ylevaade_tegemistest_2016.pdf) (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2016 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380109/EKL_projektid_2016.pdf) (lisa 2)
  faili ikoon EKL 2016. aasta majandusaruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380118/Aruanne_80007861_1493030955_EKL.pdf) (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistris
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2017. aasta aruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380119/Revisjonikomisjoni_aruanne_2017_liidukoosolekule_veeb.pdf) (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2017 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380110/EKL_tegevuskava_2017.pdf) (lisa 8)
  faili ikoon EKL liidumaksud 2017 ja 2018 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380120/EKL_liidumaksud_2017_korrigeeritud_yldkoosoleku_jarel.pdf) (lisa 9)
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2017 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380121/EKL_kalenderplaan_2017.pdf) (lisa 10)
  faili ikoon EKL põhikirja muudatusettepanekud (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=380122/EKL_pohikiri_%28viimane_tooversioon%29_28.04.2017_kommentaaridega.pdf) (lisa 11)
  Aruandlus EPIF-le (http://www.ead.ee/379940)
07.05.2016 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2016 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379906/aastakoosoleku_kutse_2016.pdf)
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2016 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379907/EKL_aastakoosoleku_paevakord_2016.pdf)
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2016 aastakoosoleku protokoll (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379946/Eesti_Kurtide_Liidu_aastakoosoleku_protokoll_2016_veeb.pdf)
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2015. aastast (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379931/EKL_ylevaade_tegemistest_2015.pdf) (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2015 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379932/EKL_projektid_2015.pdf) (lisa 2)
  faili ikoon EKL 2015. aasta majandusaruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379933/EKL_aruanne_80007861_1462192145.pdf) (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistris
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2016. aasta aruanne (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379947/Revisjonikomisjoni_aruanne_2016_liidukoosolekule_veeb.pdf) (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2016 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379935/EKL_tegevuskava_2016.pdf) (lisa 8)
  faili ikoon EKL liidumaksud 2016 (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379948/EKL_liidumaksud_2016.pdf) (lisa 9)
  Aruandlus EPIF-le (http://www.ead.ee/379940)
09.05.2015 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2015
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2015
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2015 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2014. aastast (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2014 (lisa 2)
  faili ikoon EKL 2014. aasta majandusaruanne (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistris
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2014. aasta aruanne (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2015 (lisa 8)
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2015
  faili ikoon EKL liidumaksud 2015
10.05.2014 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2014
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2014
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2014 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2013. aastast (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2013 (lisa 2)
  faili ikoon EKL arengukava 2014 - 2019 (lisa 10)
  faili ikoon EKL 2013. aasta majandusaruanne (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistrist
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2013. aasta aruanne (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2014 (lisa 9)
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2014
  faili ikoon EKL liidumaksud 2014 (lisa 8)
11.05. 2013 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2013
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2013
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2013 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2012. aastast (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2012 (lisa 2)
  faili ikoon EKL arengukava 2013 - 2018 mustand
  faili ikoon EKL 2012. aasta majandusaruanne (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded 2012 (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistrist
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2012. aasta aruanne (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2013 (lisa 10)
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2013
  faili ikoon EKL liidumaksud 2013 (lisa 9)
  faili ikoon Kandidaatide nimekiri 11.05.2013
  faili ikoon EKL valimis-aastakoosoleku valimistulemused 11.05.2013 (lisa 11)
12.05.2012 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2012
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2012
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2012 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2011. aastast (lisa 1)
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2011 (lisa 2)
  faili ikoon EKL 2011. aasta majandusaruanne (lisa 3)
  EKL ettevõtete majandusaruanded 2011 (lisad 4, 5, 6) - kättesaadavad kohapeal või äriregistrist
  faili ikoon EKL revisjonikomisjoni 2011. aasta aruanne (lisa 7)
  faili ikoon EKL tegevuskava 2012 (lisa 8)
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2012
  faili ikoon EKL liidumaksud 2012
7.05.2011 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2011
  faili ikoon Aastakoosoleku päevakord 2011
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2011 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2010. aastast
  faili ikoon EKL läbiviidud projektide ülevaade 2010
  faili ikoon EKL tegevuskava 2011
  faili ikoon EKL kalenderplaan 2011
  faili ikoon EKL liidumaksud 2011
  faili ikoon Viipekeele tõlketeenuse statistika graafiline kaardistamine ja järeldused 2005 - 2011
08.05.2010 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2010
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2010 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuse kokkuvõte 2009. aastal
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuskava 2010
  faili ikoon EKL tegevusprogrammi eelarve 2010
09.05.2009 faili ikoon Aastakoosoleku kutse 2009
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu 2009 aastakoosoleku protokoll
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevus 2008. aastal
  faili ikoon Eesti Kurtide Liidu tegevuskava 2009