Eesti Kurtide Liidu kalenderplaan 2010

Aeg
Üritus
1. – 18. märts
Viipekeele päevad foto- ja joonistuskonkursiga
8. mai
EKL aastakoosolek
2. – 5. august
Maalilaager (jääb ära stipendiumi  eelarve piiratuse tõttu)
7. august
Üleeestiline vilistlaste kokkutulek Porkunis
25. september
Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine
29. – 31. oktoober
Koolituspäevad liikmesühingute esindajatele
2009 september – 2010 aprill
Keelenäituse ettevalmistamine koostöös ERM-ga (Eesti Rahva Muuseumiga)
Jaanuar - detsember
Viipekeele keskuse loomise ümarlaua ettevalmistused
Jaanuar - detsember
Kodulehe kaasajastamine


EKL kalenderplaan 2010 on juhatuse poolt kinnitatud 27.veebruaril 2010.a.