SMS 112 teenus

Nii kaua kui ei ole veel käivitunud SMS 112 teenus, tuleks kasutada tõlgi abi kiirabi, tuletõrje ja politsei kutsumisel.

Kiirabi

Kiirabi kutsumiseks helistada numbril 112.

Enne abi kutsumist selgita välja kas ja millist abi vaja on.

Helistades telefonile 112 katsu säilitada rahu ja rääkida juhtunust vastates dišpetseri küsimustele. Kuigi see võib tunduda sinule kui abikutsujale aja raiskamisena, on küsitav informatsioon vajalik kannatanu paremaks aitamiseks.

Säilitades rahu, katsu vastata järgmistele küsimustele:
          - mis juhtus?
          - kas kannatanu on teadvusel ja hingab? 
          - kus kohas kannatanu asub?
          - kas keegi kohalolijatest on võimeline ise abi osutama?

Ära katkesta kõnet enne kui dispetšer on seda lubanud!

Politsei

Kuriteosündmusest teata politseile:

Politsei reageerib kõigile väljakutsetele võimalikult kiiresti, kuid esmajärjekorras teenindatakse alati kiiret reageerimist nõudvaid väljakutseid, näiteks kui:

Arstile aja broneerimine e-posti teel

Aadressil http://www.medicum.ee/ (http://www.ead.ee/371416) saab arstile aega kinni panna kolmes perearstikeskuses: Lasnamäe Medicum, Sadama Medicum ja Tartu Medicum.

E-posti teel saab aega kinni panna veel järgmistes perearstikeskustes:

Pirita-Kose perearstikeskus
perearst@piritakose.ee

Ädala Perearstikeskus OÜ
adalapak@hot.ee

Perearstikeskus Sinu Arst Tallinnas
info@perearst.ee

Märjamaa perearstikeskus
apteek@perearstid.ee (http://www.perearstid.ee/)

Elva kesklinna perearstikeskus
Dr. Maarika Kukk    5160719    elvakukk@hot.ee
Dr. Kaja Liik    5290938    liikkaja@hot.ee