Viljandi tõlketeenus

  Juriidiline aadress: Ahtri 10A, 10151 Tallinn
Registrikood: 11527443
Staatus: Osaühing
Tõlketeenuse rahastaja: Viljandi linnavalitsus
Tel: +372 50 60 444
Faks: -
SMS: +372 50 60 444
E-post: info@viipekeeletolgid.ee
Koduleht: www.viipekeeletolgid.ee (http://www.ead.ee/379366)
Vastuvõtuajad ja asukohad: Posti tn 20, 71004 Viljandi
Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ruumides
Iga kuu teisel teisipäeval kell 16.00 - 18.00
Koordinaatorid: Ulvi Saks
 
VALVEMOBIIL/TELEFON: +372 50 60 444
Täpsustav info:
Alates 20.01.2014 on võimalik Viljandi Linna elanikeregisrisse kantud kurtidel tellida tõlki oma igapäevasteks asjaajamisteks allpool nimetatud situatsioonidesse:
  • tervishoiuasutused (perearstid, eriarstid, haiglad, tervisega seotud nõustamised jmt);
  • puudest tingitud asjaajamine (rehabilitatsioonikomisjonid, puudespetsiifiline nõustamine jmt);
  • asjaajamine ametiasutustes;
  • asjaajamine teenindusettevõtetes;
  • perekondlikud asjaajamised (perenõustamine, arenguvestlused, asjaajamine koolides ja lasteaedades, lastevanemate koosolekud, pidulikud üritused, perekondlikud üritused - abielu registreerimine, matused jmt);
  • õigusalane asjaajamine (notarid, kohtud, õigusalane nõustamine);
  • koosolekud (korteriühistud, töökohad);
  • kriisiolukorrad (ettenägematud olukorrad, avariid, suhtlemised politsei- ja päästeametnikega)
Alates 11. veebruarist toimub iga kuu teisel teisipäeval (va juulis ja augustis) kell 16.00 - 18.00 klientide vastuvõtt Viljandimaa Puuetega Inimeste Nõukoja ruumides Posti tn 20.

Vastuvõtu ajal on võimalik tellida viipekeeletõlki või kasutada viipekeele tõlketeenust kohapeal, näiteks telefonikõnede tegemiseks.

Vastuvõtule ei ole vaja eelnevalt registreeruda.

Selgitus tõlketeenuse rahastaja kohta
- Sotsiaalhoolekande seaduse $ 26 (1) järgi tagab valla- või linnavalitsus kuulmispuudega inimestele tõlketeenuse rahastamise – viide: Sotsiaalhoolekande seadus... (http:/370901)

Tõlkekeskustega on võimalik kokku leppida tõlketeenuse kõrval ka mitmesugustes kuulmispuude spetsiifikast tulenevates teenustes, täiendavat infot saab küsida koordinaatoritelt...