Väärtused

Videot laetakse ...

Eesti Kurtide Liit on katusorganisatsiooniks kümnele piirkondlikule liikmesühingule, koostööorganiks kurtide organisatsioonide ja valitsusasutuste vahel.

Missioon

Meie missioon on kujundada Eesti riigis jätkusuutlik, sotsiaalne ja poliitiline elukeskkond, kus kurtidel inimestel on ühiskonna liikmetega  võrdsed võimalused inimväärseks eluks, kaitsta kurtide kultuuri, haridust ja viipekeelt.

Meie esmane missioon on selgitada Eesti kodanikuühiskonnale - kes me oleme, kust tuleme ja kuhu tahame jõuda.

Põhiväärtused

Visioon

Eesti Kurtide Liit püüab olla avatud toetava ja usaldusliku dialoogiga organisatsioon, kes sekkub kurtide poliitika kujundamisesse riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil, on arvestatav koostööpartner puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomisel ja elukvaliteedi tõstmisel.

Eesti Kurtide Liidu visioonis on kurtide kultuuri, hariduse ja viipekeele elujõulisus ja jätkusuutlikkus kaitstud.

Eesti Kurtide Liit lähtub oma töös Eesti kodanikuühenduste eetikakoodeksi põhimõtetest: Vabaühenduste eetikakoodeks... (http://www.ead.ee/378797).