Täienduskoolitustoetus

Videot laetakse ...

Täienduskoolitustoetust
makstakse töötavale puudega inimesele tööalaseks ja tasemekoolituseks.

Täienduskoolitustoetust makstakse tegelike koolituskulude osaliseks hüvitamiseks kuni 24-kordses sotsiaaltoetuste määras kolme kalendriaasta jooksul toetuse esmakordsest määramisest arvates

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:
      1.    tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
      2.    dokument täienduskoolituskulude kohta.

Allikas: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele (http://www.ead.ee/../../../../../375849)