Õppetoetus

Videot laetakse ...

Õppetoetust makstakse igakuiselt mittetöötavale puudega õppurile, kes õpib gümnaasiumi 10.—12. klassis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis ja kellel on puudest tingituna õppetööga seotud lisakulutusi. Õppetoetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

Õppetoetuse suurus on 25—100% sotsiaaltoetuste määrast vastavalt tegelikele lisakulutustele (2010. aastal 100—400 krooni).

Toetuse taotlemisel tuleb lisadokumentidena esitada:

  1. õppeasutuse teatis õppimise kohta või õpilaspilet või üliõpilaspilet;
  2. dokument puudest tingitud ja õppetööga seotud lisakulude olemasolu või selliste kulutuste tegemise vajaduse kohta;
  3. omakäeline kinnitus mittetöötamise kohta.

Allikas: http://www.ensib.ee/sotsiaaltoetused-puuetega-inimestele (http://www.ead.ee/375850)