Eesti Televisiooni viipekeelsed uudised

Ajaloost lühidalt

Eesti viipekeel ja viibeldud eesti keel on alates 2007. aastast kirjas keeleseaduses ja selle järgi soodustab riik eesti keele kõrval ka nende kasutamist ja arengut.

Enne seda olid alates 1998. aastast tõlgid tõlkinud viipekeelde „Aktuaalse kaamera“ uudiseid. Kuulmispuudega televaatajad ei tahtnud enam leppida väikeses aknas tõlkega ekraani alumises nurgas.

Eesti Rahvusringhääling koostöös Eesti Kurtide Liiduga koolitas 2009.a. suvel kuulmispuudega inimesi ajakirjanikeks ja koolituse lõpetajatest kahele pakkus rahvusringhääling osalise tööajaga tööd viipekeelsete uudiste toimetajana.

See võimaldas sügisel ETV-s käivitada viipekeelsed uudised ja sellega parandada info kättesaadavust kuulmispuudega inimestele ning suurendada nende sotsiaalset kaasatust.

Koolitust rahastas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi meetmega 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine". Euroopa Sotsiaalfondi eesmärk on edendada tööhõivet, tõsta inimeste kvalifikatsiooni ning suurendada ühiskonna sotsiaalset sidusust.

Viipekeelsed uudised käivitati ETV teisel kanalil 31. augustist 2009.a. kell 19.20.


 

Viipekeelsete uudistega on võimalik ERR-i kodulehe kaudu ennast kursis hoida neil inimestel, kellel pole veel võimalust vaadata ETV 2-d või juhtus mittesobiv vaatamise aeg olema...

Siin on ETV 2 viipekeelsete uudiste link... (http://www.ead.ee/371304)


Teistes maades edastatakse ka viipekeelseid uudiseid riiklike või erakanalite poolt.

Soome Televisioon (diktoriteks on kurdid)

YLE TV1 viipekeelsed uudised... (http://www.ead.ee/371308)

   

Rootsi Televisioon (diktoriteks on kurdid)

SVT viipekeelsed uudised... (http://www.ead.ee/371309)

   

Norra Televisioon (diktoriteks on kurdid)

NRK TV viipekeelsed uudised... (http://www.ead.ee/379419)