Eesti Kurtide Liidu VÜF-i suurprojekti I etapp on realiseerumas ja II etapp tulemas...

Pressiteade
25.06.2010

Eesti Kurtide Liit realiseeris suurprojekti "Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamiseks infotehnoloogilise lahenduse kaudu" esimest etappi – juuni keskpaigust on valminud uus koduleht www.ead.ee (http://www.ead.ee/374033) . Projekt kestab aasta lõpuni ja selle aja jooksul lisanduvad flash-maakaart, videod ja e-viipekeele sõnastik. Kodulehte täiendatakse pidevalt uute materjalidega.

3. juulil 2010. a. viib Eesti kurtide Liit projekti teist etappi –  viipekeele õpetajate koolitamine õpikeskkonna e-kursuse kasutamiseks. Alates septembri keskpaigust seotakse (projekti III etapina) esimest korda viipekeele kursused e-õpikeskkonnaga. Läbiviidud viipekeele kursuste senised kogemused viitavad ühele suurele puudujäägile – lühikesed tunnid (2 tundi nädalas) ei võimalda õpitud viipekeelt piisavalt ja praktiliselt kinnistada. E-kursuse loomine annab parema võimaluse arvuti vahendusel kodus õpitut korrata ja kinnistada.

Lähitulevikus võimaldavad e-kursused laiendada koolituste võrgustikku üle Eesti, samuti annavad need ka parema võimaluse haarata rohkem sihtrühmade liikmeid mitmeetapilistesse kodanikuhariduslikesse koolitustesse.

Projekti arendades sõlmis Eesti Kurtide Liit mais Camtenna (endise nimega GoodMood) firmaga koostöölepingu, mis annab meile väga soodsatel tingimustel õiguse kasutada nende tarkvara, mis tagab sujuva ja kvaliteetse esitluse olenemata videosid samaaegselt vaatavate inimeste arvust ning selleks kasutatava riistvara või internetiühenduse kvaliteedist. Camtenna koduleht: http://www.camtenna.com (http://www.ead.ee/374034) . Juulis alustab veebifirma Camtenna videoplatformi integneerimist uude kodulehte.

Projekti toetab Vabaühenduste Fond (VÜF), mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetuse rakendamist koordineerib Avatud Eesti Fond.

VÜF toetajad