WFD aprilli infoleht 2010

WFD logo WFD uudised

16. kurtide maailmakongress
Teema: „Globaalne kurtide renessanss“

Durbani konverentsikeskus

Järgmine WFD maailmakongress peetakse Durbanis Lõuna-Aafrikas 18.-24. juulil 2011. aastal. See on esimene WFD maailmakongress, mis peetakse Aafrikas.

WFD maailmakongress on kõige olulisem kurtide sündmus maailmas, mis kogub kokku kurdid inimesed, uurijad, eksperdid ja otsustajad kogu maailmas, et jagada mõtteid kurtide kogukondade arengu ja tuleviku üle. Samas on see ka oluline seltskondlik sündmus, ühendades rahvusvahelist kogukonda.

Kongressi eesmärgiks on julgustada osalejatel edasi kanda kurtide renessanssi mõtet, s.o. kurtide kogukondade uuestisünd kogu maailmas.
Durban on suurepärane asukoht kongressile. Te saate nautida modernse linna atmosfääri ja linna ümber asuvaid mere-, metsa- ja ökoatraktsioone. Rohkem vaatamisväärsusi ja ringsõitude broneerimine http://www.wfd2011.com/information/tours.html (http://www.ead.ee/374393).
Praegu on aeg hakata tegema reisiplaane 2011. aastaks.

Durban öösel
Durban öösel

Panoraam Kongressi Keskuse fuajeele
Panoraam Kongressi Keskuse fuajeele

WFD maailmakongressi brošüüre saab WFD organiseerimiskomitee käest tellida aadressil registration@wfd2011.com.

Varase registreerimise tähtaeg on 15. aprillil 2011. aastal. Varsti avatakse registreerimine interneti teel. Lisainfot saab WFD kongressi veebilehelt  www.wfd2011.com (http://www.ead.ee/374392)

Teeside esitamine

16. maailmakongressi teaduslik komitee kutsub esitama ettekannete teese. Kongressi ametlikud keeled on inglise, lõuna-aafrika viipekeel ja rahvusvaheline viiplemine. WFD kongressi korralduskomitee ootab artikleid neljal alateemal:

1. Kurtide haridus
Võrdne juurdepääs haridusele
Kurtide kogukond soovib saavutada võrdset juurdepääsu haridusele, olenemata rassist, soost, usust või puudest. Seda eesmärki saab saavutada läbi uurimuste, hariduse ja seadusandluse.

Mitmekeelseks saamine
Selle teema all käsitletakse edukate kakskeelsete programmide läbiviimist ja seda, kuidas kurdid lapsed saavad elus mitmekeelsete inimestena globaliseeruvas maailmas edasi minna.

2. Viipekeeled ja kurtuse alased uurimused
Viipekeelele ametliku staatuse saamine
See sektsioon pakub juhtumiuurimusi edukatest püüdlustest saada viipekeelele seaduslik tunnustus ja kuidas see kurtide elu muutnud on.

Miks kurt?
Kurtide kogukonnad üle maailma puutuvad kokku kiirete muudatustega, nt geneetilised ja demograafilised muudatused. Kurtuse alaste uurimuste tegijad seisavad nüüd vastamisi küsimusega: miks peaksid kurdid inimesed eksisteerima? Mis annavad kurdid inimesed maailmale juurde? Miks oleks maailm ilma kurtideta vaesem?

3. Arengumaad
Intelligentne konfliktide lahendamine
See sektsioon käsitleb erinevaid konflikte, millega arengumaad kokku puutuvad oma liikmete ühendamisel. Neile antakse oskusi konflikte lahendada ja ideesid, kuidas saavutada paremaid suhteid oma liikmetega.

Sotsiaalne ja majanduslik edendamine
Kurtide isikute ja kurtide kogukondade tugevdamine spirituaalselt, poliitiliselt, sotsiaalselt ja majanduslikult.

4. Inimõigused
     - Puuetega inimeste õiguste konventsioon
     - Konventsioon naistevastase diskrimineerimise vastu
     - Laste õiguste ja noorte programmid
     - Inimõiguste instrumendid

Neli teemat inimõiguste komitees on koostatud nii, et kongressist osavõtjad saaksid teadmisi asjakohastest inimõiguste instrumentidest. Ettekanded annavad kurtidele inimestele võimaluse õppida, kuidas kasutada neid vahendeid tõhusalt lobitöö tegemiseks, et inimõigused oleks täielikult tagatud. Ettekanded erinevate gruppide inimõigustest, nt noored ja pensionärid, on teretulnud.

Grupid erinevate teemadega

Teeside esitamise kuupäev on 31. oktoober 2010.
Teese saab esitada veebis või e-posti teel. Lisainfot saab veebilehelt www.wfd2011.com/abstracts (http://www.ead.ee/374385).

15. maailmakongressi toimetised on nüüd veebis saadaval – http://www.cnse.es (http://www.ead.ee/374386).
WFD peasekretariaadist saab küsida endale koopia PDF-vormingus.

Hispaania Rahvuslik Kurtide Liit koostas DVD parimate hetkedega WFD maailmakongressist. Kui te soovite tellida DVDd, saatke e-kiri aadressile distribucion.publicaciones@fundacioncnse.org.

Uudised näitusest

Näitus toimub 18.-23. juuli 2011. Koha maksumus selleks ajaks on 12200 Lõuna-Aafrika randi. Kui te olete huvitatud näituseboksi kinnipanemisest maailmakongressil, võtke ühendust e-posti teel exhibition@wfd2011.com.

WFD liikmed saavad soodustust 16. maailmakongressile registreerimisel. Avalduse WFD liikmeks astumiseks saab aadressilt www.wfdeaf.org (http://www.ead.ee/374387).

Maavärin Tšiilis: ei ole viipekeelset infot
Pärast maavärinat Tšiilis märtsikuus teatati WFDle, et selle tagajärgedest ei ole viipekeeles infot saada. WFD on mures selle üle, et kurdid inimesed unustatakse hädaolukordades. Võimud peavad kaitsma kurtide inimeste õigust saada viipekeelset infot hädaolukordades. Muidu ei ole kurtidel inimestel infole juurdepääsu, mis põhjustab eraldumise – kurdid ei tea, mis ühiskonnas toimub, neil ei ole võimalust end kaitsta, nt maavärina järeltõugete vms eest. WFD toetas Tšiili Kurtide Inimeste Liitu, saates kirja Tšiili presidendile, et valitsuselt paluda paremat juurdepääsu viipekeelsele infole hädaolukordades. Lisaks palub WFD annetajatelt mitte unustada kurte inimesi ja puuetega inimesi abi andmisel ja ülesehitustöödel.

WFD avaldab sügavat kaastunnet kõikidele Tšiili elanikele ja eriti neile, kelle peresid puudutas suur maavärin. WFD soovib jõudu ja vaprust taastamistöödel. Tšiili Kurtide Inimeste Liit annab abi kurtidele inimestele Tšiili maavärinas kõige rohkem kannatanud aladel. Liit on loonud konto, kuhu saab annetada raha, et aidata kurtide inimeste peresid, kellel on abi vaja. Et aidata kurte Tšiili maavärina ohvreid, annetage raha otse Tšiili Kurtide Inimeste Liidule.
Lisainfo: www.wfdeaf.org (http://www.ead.ee/374388).

ÜRO ekspertide komitee väidab, et ülesehituses peaksid osalema ka puuetega inimesed
Genova (14. aprill 2010) – ÜRO puuetega inimeste õiguste komitee palus Tšiili valitsusel ja rahvusvahelisel kogukonnal taastamistöödesse kaasata ka puuetega inimeste vajadused, k.a. juurdepääs ruumidele, info, side, transport, tooted ja teenused. Praegune komitee esimees Ronald McCallum ütles: „Ülesehitustööd peavad saama reaalsuseks ka puuetega inimestele“. Ta lisas: „Hiljutine uurimus näitab, et 12,9% Tšiili elanikkonnast on puuetega ja paljudel kannatada saanud aladel elasid erinevate puuetega inimesed.“

Hiljuti soovitas ÜRO komitee ka võtta arvesse erivajadustega inimesi hoiatustes, evakueerimises ja info edastamisel. Komitee palus ka puuetega inimesi aidata nende kodude ja puuetega inimeste organisatsioonide majade taastamisel. ÜRO palus, et Tšiili peaks võtma tarvitusele kõik meetmed, et tagada puuetega inimeste kaitse ja turvalisus.

Allikas: inimõiguste erivoliniku büroo

94. WFD juhatuse koosolek Istanbulis
 

Istanbuli koosolek

WFD juhatus ja peasekretariaat soovivad tänada Türgi Rahvuslikku Kurtide Liitu koosoleku korraldamise eest nii lühikese etteteatamisega. Juhatus soovib Türgi kurtide kogukonnale ja koosoleku korraldajatele kõike paremat. 95. WFD juhatuse koosolek peetakse Jeju saarel Lõuna-Koreas 6.-12. septembril 2010.

Türgi Rahvuslik Kurtide Liit tugevdab rahvusvahelist koostööd
Kaks korda aastas peetakse WFD juhatuse koosolekut kahes liikmesliidu riigis. Türgi Rahvuslik Kurtide Liit pidas 94. WFD juhatuse koosoleku Istanbulis Türgis 23.-28. märtsil 2010. Kuigi Türgi Rahvuslik Kurtide Liit sai WFD liikmeks juba 1963. aastal, ei olnud ta kunagi proovinud saada juhatuse koosoleku korraldajaks. Kuid sel aastal oli Türgi sellest väga huvitatud. Miks?

Esiteks, Türgi Rahvuslik Kurtide Liit soovib, et Türgi kurdid saaksid lõimuda rahvusvahelise kurtide kogukonnaga. Et see toimuks, loodi Balkani Kurtide Liit, mis aitab tugevdada kultuurilist ja tehnilist koostööd Balkanimaade kurtide liitude vahel. Teine oluline Türgi Rahvusliku Kurtide Liidu saavutus on see, et kurtide festival, mida tähistatakse mais, muudeti rahvusvaheliseks. 2010. aastal peetakse festival septembris koos Türgi Rahvusliku Kurtide Liidu 50. aastapäevaga. Kolmas oluline saavutus on see, et mais 2009 sai Türgi Rahvuslik Kurtide Liit Euroopa Kurtide Liidu liikmeks. Lisaks sellele hakkasime me juulis 2009 välja andma Kurtide Infolehte, mida saab lugeda aadressil http://www.turkdeaf.org/pages/bulletin_page.html (http://www.ead.ee/374394).

Kõikidest nendest saavutustest ei piisa. Türgi Rahvuslik Kurtide Liit soovib korraldada WFD 17. maailmakongressi Istanbulis Türgis 2015. aastal. Maailmakongressi korraldamisega on Türgi Rahvuslikul Kurtide Liidul võimalik rahvusvahelisele kurtide kogukonnale tutvustada oma tegevusi.

Allikas: Ibrahim Toraman, rahvusvaheliste suhete koordinaator,
Türgi Rahvuslik Kurtide Liit

WFD kutsub esitama pakkumisi 2013. aasta rahvusvahelise konverentsi korraldamiseks

WFD viimane rahvusvaheline konverents toimus 2005. aastal Helsingis Soomes
WFD viimane rahvusvaheline konverents toimus 2005. aastal Helsingis Soomes

Rahvusvaheline konverents korraldatakse maailmakongresside vahel ja seda võivad korraldada WFD liikmed. See on väiksem konverents kui WFD maailmakongress, keskendudes ühele valitud teemale.

Kõik pakkumised vaadatakse üle pärast 2011. aasta maailmakongressi. Pakkumised peab esitama juhatusele vähemalt kaks aastat enne konverentsi. Korraldajad pakuvad välja ka konverentsi teema, mille juhatus kinnitab. Korraldaja vastutab rahaliselt konverentsi korraldamise eest. Kui te olete huvitatud WFD konverentsi korraldamisest 2013. aastal, küsige lisainfot või saatke oma pakkumine WFD peasekretariaati: Phillipa Sandholm, phillipa.sandholm@kl-deaf.fi
WFD Aasia ja Okeaania piirkondlik sekretariaat

WFD Aasia ja Okeaania piirkondlik sekretariaat

21. WFD Aasia ja Okeaania esindajate koosolek peeti 25.-27. novembril 2009 Gyeongjus Koreas. 11 riigi delegaatidega koos võttis koosolekust osa umbes 250 inimest, k.a. vaatlejad. Saadikud tegid ettekandeid oma maast ja pidasid arutelusid koosoleku juhataja Ichiro Miyamoto’ga. Pärast WFD Aasia ja Okeaania piirkonna aastaaruannet rõhutas Miyamoto, et on tarvis esitada valitsusele rahvuslike kurtide liitude seire tulemused. WFD esitab need omakorda Aasia ja Okeaania piirkonna ÜRO Majandus- ja Sotsiaalkomisjonile. Peamised otsused, mis koosolekul tehti on järgmised:

Liikmemaksu tasumine
WFD soovib tänada kõiki liikmeid (37), kes on maksnud oma liikmemaksu 2010. aasta eest. Kahjuks on palju liikmeid (93), kes ei ole maksnud oma liikmemaksu. WFD põhikiri sätestab, et need liikmed, kes ei ole liikmemaksu maksnud, ei saa hääletada peaassambleel ega esitada juhatusele esimehe kandidaati või teisi kandidaate. Kõik liikmed, kes ei ole maksnud, tehke seda võimalikult kiiresti. WFD liikmed, kes on liikmemaksu tasunud:
 

Albaania
Austraalia
Valgevene
Belgia
Benin
Horvaatia
Taani
Eritrea
Soome
Prantsusmaa
Ungari
India
Iirimaa
Jaapan
Korea
Läti
Leedu
Makedoonia
Holland
Norra
Pakistan
Rumeenia
Venemaa
Serbia
Singapur
Sloveenia
Somaalia
Lõuna-Aafrika
Hispaania
Sri Lanka
Sudaan
Šveits
Tuneesia
Türgi
Uganda
Ukraina
Ühendkuningriik

Annetajad
WFD soovib tänada liikmeid, kes on toetanud WFDd. Siin on toetajate nimed:
 

Natsumi Ebata
Chika Murakami
Tomoka Tahara
Kotone Kubo
Mami Inoue
Mariko Nakajima
Mari Usui
Takahiro Ono
Noriko Kawada
Hotori Hujimoto
Taichi Miyake
Sayuri Katsumi
Jun Shimojima
Anna Watanabe
Mikuru Tezuka
Daiki Miura
Takaaki Arai
Eita Endo
Masako Hosono
Nautsune Hosono
Keiko Sagara
Hanna Paulanto
Robert Adam
Satu Worseck
Paal Richard Peterson
 

Samuti soovime tänada Sussexi ülikooli, kes pidas loengu „Kurtide etnilisus, kurtus ja kurtide etnoseksuaalsus“, millel koguti 120 naela WFD heaks. Vt www.sussexdeafhistory.org.uk (http://www.ead.ee/374395).

Rahvusvahelised ja ÜRO uudised

Lõpp vaesusele kohe!
Umbes 1 miljard inimest elavad vähem kui ühe dollariga päevas, samas ei ole maailm kunagi olnud nii rikas kui praegu. Maailmal on piisavalt raha, vahendeid ja tehnoloogiat, et lõpetada vaesus igaveseks. 
2010. aasta on oluline aasta. See määrab, mis suunas maailm edasi läheb. 2000. aastal nõustusid ÜRO liikmesriigid aastatuhande deklaratsiooni ja aastatuhande arengueesmärkidega aastani 2015.

20.-22. septembril peab peaassamblee New Yorgis aastatuhande arengueesmärkide tippkohtumise. Tippkohtumise peamine eesmärk on üle vaadata, mis areng on toimunud kümne aasta jooksul (alates aastatuhande deklaratsiooni vastuvõtmisest) ja kuidas kiirendada edusamme rahvusvaheliselt kokkulepitud arengueesmärkideni.

ÜRO peaassamblee on andnud välja resolutsiooni, mis peab saabuvat tippkohtumist oluliseks võimaluseks suurendada pingutusi selleks, et arengueesmärgid saaksid täidetud, eriti puuetega inimeste osas. Lisainfot saab http://endpoverty2015.org (http://www.ead.ee/374396). ÜRO peaassamblee resolutsioon (A/RES/64/131): www.un.org/disabilities/documents/gadocs/a_res_64_131.doc (http://www.ead.ee/374397).

Hetkel ei ole aastatuhande arengueesmärkides viiteid puuetega inimestele. Rahvusvaheline kogukond peab kiiresti tegutsema, et puuetega inimesed oleksid aastatuhande arengueesmärkides esindatud.

Kokkuvõte ÜRO ekspertide rühma poolt:
     - Aastatuhande arengueesmärke ei saa saavutada ilma puuetega inimeste kaasamiseta.
     - Aastatuhande arengueesmärkides on mitmeid võimalusi kaasata puuetega inimesi.
     - Olemasolevaid andmeid võib kasutada puuetega inimeste kaasamiseks aastatuhande arengueesmärkide hindamis- ja jälgimisprotsessides. Käimasolevad ja uued hindamis- ja seirepüüdlused peaksid lisama puudealase info oma andmekogumisse.
     - ÜRO süsteemis peaks tegema koostööd, et kaasata erinevad huvigrupid, kes kavandaksid aastatuhande arengueesmärkide ja puuete alast mõtlemist.

Allikas: ÜRO

Küsitlus kurtide liitudele CRPD kohta
Rahvusvaheline Puuetega Inimeste Liit (IDA) on koostanud küsimustiku valitsusvälistele organisatsioonidele, et saada infot aruandlusprotsessist nendes maades, kes peavad oma esimesed riiklikud aruanded esitama ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohta 2010. aastal.

41 riiki peavad esitama oma esimese aruande enne selle aasta lõppu. Kindlustamaks, et riikide aruannetele lisanduvad paralleelaruanded rahvuslikest puuetega inimeste valitsusvälistest organisatsioonidest, soovib IDA saada infot sellest, mis riigid kavatsevad oma aruanded esitada ja ka sellest, kas valitsusvälised organisatsioonid esitavad paralleelaruandeid.

Küsimustiku saab IDA kodulehelt: http://www.internationaldisabilityalliance.org (http://www.ead.ee/374398) või võtke ühendust WFDga wfd@kl-deaf.fi.

13. Inimõiguste Nõukogu istung
Inimõiguste Nõukogu arutab viise, et arendada juurdepääsu ja viipekeelde tõlkimist ÜROs. Stèphane Faustinelli esindas WFDd. Inimõiguste Nõukogu kohtus 13. istungil 1.-26. märtsini Genovas. Istungi jooksul arutas nõukogu läbi ja esitas otsuse puuetega inimeste rahvuslike seiremehhanismide ning järgmise aasta resolutsiooni teema valimise kohta. Resolutsiooni mustandit toetasid rahaliselt Mehhiko ja Uus-Meremaa.

Puuetega inimeste õiguste alane resolutsioon
Resolutsioon palub riikidel ja rahvuslikel organisatsioonidel ratifitseerida konventsioon ja valikuline protokoll. Nõukogu arutas ka ÜRO enda meetmeid kõrvaldamaks füüsilised, tehnilised ja muud takistused. Siiani ei ole loodud standardeid dokumentide loomiseks teistes vormingutes, nt viipekeeles või pimedate kirjas. Sünkroontõlke standardeid ei ole samuti loodud. Loodetavasti võetakse need teemad arutlusele peaassambleel.
Resolutsioon (A/HRC/13/L.8): http://daccessdds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G10/122/63/ (http://www.ead.ee/374399)
PDF/G1012263.pdf?OpenElement

Puuetega inimeste õiguste debatt
5. märtsil 2010 pidas inimõiguste nõukogu iga-aastase debati puuetega inimeste õigustest, mis sellel aastal keskendus rahvuslikele puuetega inimeste õiguste konventsiooni täideviimis- ja seiremehhanismidele. Regina Atalla, RIADISe (Red Latinoamericana de Organizaciones no Gubernamentales de Personas con Discapacidad y sus Familias) president, IDA liige, oli üks nõukogul osalejaid. WFDd esindas  Stèphane Faustinelli Šveitsi Kurtide Liidust. Teda saatsid kaks viipekeeletõlki. Ta sekkus debatti viipekeele tõlketeenuse teemal, mis oli arvatavasti esimene kord kui viipekeelt kasutati Inimõiguste Nõukogus. Infot selle debati kohta: http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=9879&LangID=E (http://www.ead.ee/374400).

Allikas: IDA ja WFD

Töökuulutus: kaks inimõiguste ametnikku
IDA pakub tööd kahele inimõiguste ametnikule uues kontoris Genovas. Üks ametnik keskendub Inimõiguste Nõukogule ja teine ÜRO inimõiguste leppe asutustele, eriti puuetega inimeste õiguste komiteele. Kandidaadil peab olema vähemalt kaheaastane töökogemus ÜRO inimõiguste süsteemis, eelistavalt valitsusvälises organisatsioonis. Eelduseks on võime töötada efektiivselt inglise keeles. Vähemalt ühe teise ÜRO ametliku keele oskus on soovitatav. Eriti oodatud on puuetega inimeste taotlused. Kandidaadid, kes soovivad mõlemale kohale kandideerida, peavad esitama kaks eraldi taotlust. Taotluste esitamise tähtaeg: 12. mai 2010. Töö algus: juuni/juuli 2010. Lisainfot saab veebilehelt www.internationaldisabilityalliance.org (http://www.ead.ee/374401).

Uudiseid WFD liikmetelt ja partneritelt

Belgia
Atomiumi muuseumis saab nüüd digitaalse giidi abil ringi käia. Valida saab flaami viipekeele, prantsuse-belgia viipekeele ja rahvusvaheliste viibete vahel.  Vaata ka videoaruannet veebilehel http://www.ffsb.be/?q=node/1728 (http://www.ead.ee/374402).

Allikas: Belgia Kurtide Liit

Kanada
21. kurtide hariduse rahvusvaheline kongress peetakse Vancouveris Kanadas 18.-22. juulil 2010. Kongressil esitatakse deklaratsioon, milles tunnistatakse, et 1880. aasta Milano kongressil tehti vigu – seal tehti kurtide kogukonda kahjustavaid otsuseid.

Tšiili

autasustamine
Autasustamine

Tšiili Kurtide Liidu president autasustas teenetemedaliga kaheksat „Solidarity Caravan Force Deaf“ liiget, kes aitasid Lõuna-Tšiilis maavärina tagajärgi likvideerida. SENADIS, kes moodustas hädaolukorra komitee, oli väga tänulik info eest, mida anti kurtide inimeste kohta kahjustatud alal. 

Allikas: Tšiili Kurtide Liit

Taani
Viipekeeletõlgi hariduse osakond sulgetakse Aarhusis, sest liiga vähe üliõpilasi soovib seda eriala õppida. Taani Kurtide Liit arvab, et see on kurb sündmus. Liit kindlustab, et praegune tõlkide vähesus ei tõuseks Profession High School UCC sulgemisega.

Vendysseli kurtide klubi sulgeti 31. märtsil 2010. 2009. aasta sügisel oli klubis ainult 8 liiget, kes kõik olid vanemad inimesed. Nad saavad liituda Aalborgi viipekeele klubiga.

Lõuna-Taanis võidakse ühendada kaks kurtide kooli: Nyborgskolen ja Vaegkuuljate Keskus Fredericias, kuna õpilaste arv nendes koolides kahaneb. Otsus langetatakse käesoleva õppeaasta lõpuks.

Allikas: Taani Kurtide Liit

Seadusemuudatus Hiinas
Hiinas võeti vastu seadus, mis võimaldab kuulmislangusega inimestel autot juhtida. Seda juhul, kui nad kannavad kuuldeaparaati. Taotlejad peavad läbima tervisekontrolli tõestamaks, et nad on võimelised autot juhtima.

Allikas: World without Hearing News

Egiptus

Egiptuse Vaegkuuljate Liit

Kurdid ja vaegkuuljad lapsed võitsid robotite karikavõistlused ja esindavad Egiptust rahvusvajelisel robotivõistlusel USAs Atlantas 15.-17. aprillil. Finaalis osales 15 võistkonda.

Allikas: Egiptuse Vaegkuuljate LiitSoome

Kohtumine Soome presidendiga
Kohtumine Soome presidendiga

Soome arenguorganisatsioonide kampaania efektiivsemale läbivate teemade käsitlemisele Soome arengukoostöös on jõudmas lõpuni. Kampaania lõppes valitsusväliste organisatsioonide esindajate ja president Tarja Haloneni kohtumisega. Soome ametlik arengupoliitika hõlmab kolme peamist läbivat teemat: naiste õigused, marginaalsed grupid ja HIV/AIDS. President toetab täielikult viisi, kuidas arenguorganisatsioonid on tegelenud nende tähtsate teemadega.

Parlamendi globaalsete teemade grupp võtab need läbivad teemad üheks oma peamistest teemadest. See areng on „Ära unusta enamust“ kampaania saavutuse tulemus. Kampaania keskendub tundlikele gruppidele, k.a. naised, lapsed ja puuetega inimesed. Valitsusvälised organisatsioonid usuvad, et Soome valitsus peaks looma strateegia, mis tagaks piisavad vahendid tööks läbivate teemadega tulevikus.

„Ära unusta enamust“ kampaania jõudis oma tippu 25. märtsil 2010 kui rühm valitsusväliste organisatsioonide esindajaid kohtusid Tarja Haloneniga tema residentsis. Tarja Halonen usub, et on tehtud edusamme soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks.

Allikas: Esa Salminen (KEPA)

Serbia

viipekeeletõlke teenus Serbias

Esmakordselt on kurtidel võimalik kasutada viipekeeletõlke teenust. Tõlketeenus on tasuta ja toimub Belgradi erinevates paikades: kohus, politsei, polikliinik, valitsusasutused, töö, koolid jne. See on Belgradi Kurtide Organisatsiooni ja Töö- ja Sotsiaalministeeriumi katseprojekt. Esimese kolme kuu jooksul on 110 kurti juba seda teenust kasutanud. Tagasiside on olnud positiivne. Hetkel töötab kaks täiskohaga tõlki ja kolm vabakutselist tõlki. Katseprojekt kestab 2010. aasta maikuuni.

Allikas: Vera Jovanović ja Deasnka ŽižićSlovakkia

Slovakkias toimus kurtide fotomaraton. See on võistlus, kus paari tunni jooksul kurdid pildistavad. Kurdid kohtuvad, registreerivad end üritusele ja alustavad jalutuskäiku Bratislava tänavatel. Igaühel on aega umbes kuus tundi pildistada etteantud teemade järgi. Lisainfot saab veebilehelt http://www.deafphotomarathon.com/p/home/ (http://www.ead.ee/374406).

Malaisia
Malaisia ratifitseeris ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni selle aasta aprillis. Konventsiooni ratifitseerimisel keskenduti kahele teemale: juurdepääs ja tööhõive.

Saabuvad sündmused

15. rahvusvahelise kaasatuse maailmakongress
Aeg: 16.-19. juuni 2010
Koht: Berliin, Saksamaa
Veebileht: http://www.inclusion-international.org/en/news/114.html (http://www.ead.ee/374407)

21. rahvusvaheline kurtide hariduse kongress
Aeg: 18.-22. juuni 2010
Koht: Vancouver, Kanada
Veebileht: www.iced2010.com

XVIII rahvusvaheline AIDSi konverents
Aeg: 18. – 23. juuli 2010
Koht: Viin, Austria
Veebileht: http://www.aids2010.org (http://www.ead.ee/374425)

6. kurtide lesbide festival
Aeg: 23. – 27. juuni 2010
Koht: Islandia, New York, USA
Veebileht: www.deaflesbianfestival.org (http://www.ead.ee/374424)

4. inimõiguste maailmafoorum
Aeg: 28. juuni – 1. juuli 2010
Koht: Nantes, France
E-post: registration@congres-nantes.fr

Põhjamaade kurtide kultuurifestival
Aeg: 28. juuni – 3. juuli 2010
Koht: Stockholm, Sweden
Veebileht: www.dovkulturfestival2010.se (http://www.ead.ee/374423)

DeafNation maailmakonverents ja expo
Aeg: 18. – 22. juuli 2010
Koht: Las Vegas, Nevada, USA
Veebileht: http://deafnation.com/deafnationworldexpo (http://www.ead.ee/374422)

4. rahvusvahelise žestide uurimise ühingu konverents
Aeg: 25. – 30. juuli 2010
Koht: European University Viadrina Frankfurt/Oder,
(Berliini lähedal), Saksamaa
Veebileht: http://www.isgs2010.de/ (http://www.ead.ee/374421)

Maailma kurtide laserpidu
Aeg: 6. – 8. august 2010
Koht: Odderøya Amfi, Kristiansand, Norra
Veebileht: http://www.twod.no/events/wdlp (http://www.ead.ee/374420).

WFD lastelaager

Aeg: 8. – 15. august 2009
Koht: Margarita saar, Venezuela
Veebileht: www.wfdys.org (http://www.ead.ee/374419)

10. konverents „Teoreetilised teemad viipekeele uurimises“
Aeg: 30. september – 2. oktoober 2010
Koht: Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
Veebileht: http://www.purdue.edu/TISLR10/ (http://www.ead.ee/374418)

WORLDEAF kinofestival
Aeg: 4. – 7. november 2010
Koht: Gallaudet ülikool, Washington, DC, USA
Veebileht: http://wdcf.gallaudet.edu (http://www.ead.ee/374417)

5. rahvusvaheline kurtide akadeemikute ja uurijate konverents
Aeg: 21. – 24. november 2010
Koht: Florianopólis – SC, Brazil
Veebileht: www.deafacademics2010.com (http://www.ead.ee/374416)

Uus-Meremaa Viipekeele Õpetajate Liit – 11. rahvuslik konverents
Aeg: 27. – 28. november 2010
Koht: Wellington, Uus-Meremaa
E-post: conference@nzslta.org.nz

2. rahvusvaheline kurtide expo: konverents tehnoloogiast kurtide/vaegkuulujate hariduses
Aeg: 13. – 17. detsember 2010
Koht: New Delhi, India
Veebileht: www.deafexpo2010.com (http://www.ead.ee/374415)

16. WFD maailmakongress
Aeg: 18. – 24. juuli 2011
Koht: Durban, Lõuna-Aafrika
Veebileht: http://www.wfd2011.com (http://www.ead.ee/374414)

Kurtide maailmaristlus 2013

Aeg: august 2013
Veebileht: http://www.DeafWorldCruise.com (http://www.ead.ee/374413)

8. kurtide ajaloo rahvusvaheline konverents
Aeg: 24. – 29. juuli 2012
Koht: Toronto, Kanada

Raamatud ja väljaanded

„Riikide viipenimed“
Andmeid kogusid Jaapani Viipekeele Uurimise Instituut ja Tomas Hedberg.
Kui te soovite raamatut, saatke e-kiri aadressil orders@wfdeaf.org ja me saadame teile arve.

„Kurdid inimesed ja inimõigused“
Aruande kirjutasid Hilde Haualand ja Colin Allen. Aruandes käsitletakse 93 riiki, millest enamus on arengumaad. Aruanne on kättesaadav WFD kodulehelt inglise keeles ja rahvusvahelistes viibetes. Postitasu eest (11 €) on võimalik tellida aruandega DVD rahvusvahelistes viibetes. Palun esitada tellimused aadressil orders@wfdeaf.org.

CEDAW ja CRPD (2010) aruanne
Eriaruanne: naistevastase diskrimineerimise kõrvaldamise konventsioon (CEDAW) ja puuetega inimeste õiguste konventsioon (CRPD). Autor: Rangita de Silvade Alwis. Aruanne on saadaval PDF-vormingus http://bit.ly/dmxVSG (http://www.ead.ee/374412).

HIV/AIDS
26 lühifilmi HIV/AIDSi teemal on saadaval YouTube’is http://www.youtube.com/user/ScenariosAfrica#g/c/2B73DFBBC46B8979 (http://www.ead.ee/374411).
Viipekeelse versiooni tootsid Frank der Maas ja ta kolleegid Nigeeriast. Filmid põhinevad noorte aafriklaste ideedel. Neid saab tasuta vaadata ja alla laadida veebilehelt www.scenariosfilms.com (http://www.scenariosfilms.com). Lisainfot saab veebilehelt www.globaldialogues.org (http://www.globaldialogues.org).

Algallikas: faili ikoon WFD aprilli infoleht 2010 inglise keeles