Viipekeele kursuse korrigeeritud ajakava info 2010

Alates 21. septembrist toimuvad viipekeele kursused kolmes grupis – algajate 1. rühm, algajate 2. rühm ja kiirabi töötajate rühm järgmise ajakavaga:

Algajate 1. rühm:
     Aeg: 16.00 – 17.30 (teisipäeviti )
     Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koja II korruse õpperuumis nr. 209 ( Endla 59)

Algajate 2. rühm:
     Aeg: 17.45 – 19.15 (teisipäeviti )
     Koht: Tallinna Puuetega Inimeste Koja II korruse õpperuumis nr. 209 ( Endla 59)

Kiirabi töötajate rühm:
     Aeg:  täpsustamisel
     Koht: Kurtide maja Nõmme tee 2, II või III korrus

NB!
Vahepeal võivad õpperuumid muutuda Tallinna Puuetega Inimeste Koja piires. Palun jälgida jooksvat infot!

Peale e-kursuse kontode loomist ja aktiveerimist saadetakse meili teel registreeritud soovijatele! Siin on e-kursusesse sisenemiseks 2 varianti:
/haridus_ja_kultuur/e_ope/e_kursused (http://www.ead.ee/375597)
http://moodle.ead.ee (http://www.ead.ee/375598)

Edukat viipekeele õppimist!