Mälestustekogumik "Porkuni Kool 85"

Porkuni Kool tähistas 14. jaanuaril 2010.a. 85. Porkunis töötamise aastat. Vändras asuva kurtide kooli maja jäi väikeseks, pakutud kuuest mõisast valis direktor Volmer Univer 1924. aastal välja Porkuni, kolimine võttis kaua aega ja alles 1925. a.  jaanuaris sai kool asuda tööle...

Porkuni Kooli 85. aastapäeva puhuks anti välja mälestustekogumik "Porkuni Kool 85". Kuna kogumikku trükkiti piiratud mahus ja soovijaid oli palju, andis Porkuni Kooli direktor Tiit Leemets lahke loa publitseerida kogumikku meie kodulehes.

NB! Kogumik "Porkuni Kool 85" on autoriõigusega kaitstud.

faili ikoon Siin saab lugeda või välja printida ...