Multiculturalism in Interpreting and Interpreting Artistic and Cultural Productions

Hely Perttula

Diaconia Univeristy of Applied Sciences
17. - 18.11.2010
Eesti Rahva Muuseumi näitustemajas (Kuperjanovi 9, Tartu)

AJAKAVA
 
17.11.2010 kolmapäev  
10.15-11.45 Soome Diakoonia Ametikõrgkooli tutvustus. Loeng teemal „Ülevaade kurtide ja kuulajate kultuuri sarnastest ja erinevatest joontest”
12.15-13.45 Praktiline tegevus: kuidas kuulata, mõista ja interpreteerida (mida tõlkida, millist viiplemise stiili kasutada, olulise ja ebaolulise eristamine viiplemisel, tüüpiliste eksimuste ja vigade esinemine)
 14.15-15.15 Praktilise tegevuse arutelu, tagasiside
  
18.11. 2010 neljapäev
10.15-11.45 Loeng teemal „Viipekeeletõlgi eetika ja mõjuvõim”; (kuidas kahte kultuuri tõlkimise käigus kokku sulatada)
12.15-13.45 Praktilise tegevuse arutelu, tagasiside

Koolitus toimub inglise keeles, tõlge eesti viipekeelde. Kõigile osalejatele on koolitus tasuta.

Midagi põnevat! Kolmapäeva õhtul, 17.novembril  kell 18.00 toimub koostöös Eesti Rahva Muuseumiga samas kohas ürituse "Tulevikumuuseumi hääl XXI" raames kontsert-eksperiment "Helide ja vaikuse piiril".
Otsitakse vastust küsimustele, kuidas edastada laulu inimesele, kes ei kuule? Kas tantsu saab tõlkida? Jne.