Lühiülevaade konverentsist „Viipekeeled ja seadusandlus“ Brüsselis 18.11. – 19.11.2010

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
Euroopa Parlamendis 18.11.2010

Euroopa Parlamendis 18.11.2010
Euroopa Parlamendis toimus 19. novembril 2010 konverents „Viipekeeled ja seadusandlus“, mida juhatas Dr Ádám Kósa, Euroopa Parlamendi liige. Konverentsi töökeelteks olid rahvusvahelised viiped ja inglise keel. Konverentsi avasid Euroopa Parlamendi asepresident László Tőkés ja Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding.

Konverentsi teemadeks olid viipekeelte seadustamine Euroopa Liidus ning seaduste olulisus Euroopa ja rahvuslikul tasandil. Arutati, kuidas need seadused mõjutavad kurtide kogukonda tervikuna ja mil määral on viipekeeletõlkidele tarvis viipekeele seadustamist.

Esinesid Euroopa Kurtide Liidu president Berglind Stefánsdóttir, Maailma Kurtide Föderatsiooni president Markku Jokinen, Euroopa Viipekeeletõlkide Foorumi president Maya de Wit ja Maailma Viipekeeletõlkide Liidu president Liz Scott Gibson. Kohal viibisid iga Euroopa Kurtide Liidu liikmesliidu esindajad. Kõnesid pidasid ka Dr Ádám Kósa, parlamendiliige ja Mark Wheatley, Euroopa Kurtide Liidu tegevdirektor.

Esitleti raamatut „Viipekeeled ja seadusandlus Euroopa Liidus“. See raamat on esimene teos, kus käsitletakse viipekeelte staatust Euroopa Liidus. Raamat kirjeldab iga seadust, kus mainitakse viipekeelt. Raamatu lisas on toodud seadused originaalkeeles.

Konverents lõppes Brüsseli deklaratsiooni allkirjastamisega. Brüsseli deklaratsioon on oluline dokument, mis aitab kaasa viipekeelte tunnustamisele Euroopas. See sisaldab nõudeid haridusele, viipekeeletõlkidele ja tööandjatele. Deklaratsioonis väidetakse, et viipekeel on inimõigus ja seda peaks austama. Deklaratsiooni kasutatakse selleks, et poliitikutele selgitada, mis on kurtide kogukonna õigused ja selleks, et anda kurtidele juhtidele dokument saavutamaks tunnustust riigi tasandil.