Häirekeskus käivitab sügisest SMS-112 teenuse

mobiili pilt

Häirekeskus töötab välja SMS-112 süsteemi kuulmis- ja kõnepuudega inimestele, et ka nemad saaksid viivituseta ja iseseisvalt õnnetusteateid edastada.

Seni on kurdid ja kõnepuudega inimesed saanud häirekeskust õnnetusest teavitada faksi teel, kuid häirekeskuse kommunikatsioonijuhi Edvi Freibergi sõnul on sellel lahendusel mitmed puudused, neist olulisimad faksiaparaatide vähesus ja paiksus.

"Seetõttu on puudega inimesel kodust eemal olles ilma kõrvalise abita väga raske, kui mitte võimatu endale ja kaaskodanikele abi kutsuda," märkis Freiberg.

Tema sõnul hakkab SMS-süsteem toimima nii, et inimene registreerib end teenusekasutajaks ning seejärel saab ta numbrile 112 saata tekstsõnumi nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Häirekeskusel on võimalik vajadusel küsida täpsustavaid küsimusi või anda tagasisidet.

Praeguste plaanide kohaselt juurutatakse uus teenus tänavu sügis-talvel. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist 318  000 euroga ehk 4,9 miljoni krooniga ning seda viib ellu siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

Eesti Kurtide Liidu hinnangul on SMS-teenus hädavajalik umbes 1500-le kuulmispuudega inimesele. Lisaks vajab teenust ligi 400 kõnepuudega inimest.

Kadri Ratt

Algallikas: http://www.postimees.ee/?id=367336 (http://www.ead.ee/376262)