ETV püüab õhtuseid televaatajaid meelelahutuse asemel uudistega (Eesti Päevaleht)

Vaa­ta­ma­ta sel­le­le, et ERR-i ee­lar­vet on sel aas­tal ju­ba kaks kor­da kär­bi­tud ja olu­li­selt tõmma­tak­se koo­ma­le ka järg­mi­se aas­ta eelar­vet, tu­leb ETV au­gus­ti lõpus väl­ja uue õhtu­se tip­pa­ja ehk pri­me ti­me’i prog­ram­mi­ga. Nii oo­ta­vad suu­re­mad muu­tu­sed ees „Ak­tuaal­se kaa­me­ra” uu­dis­te­saa­det, mil­le­le ehi­ta­tak­se uus stuu­dio ja tuuak­se kor­ra­ga te­le­pil­ti kaks uu­dis­teank­rut...
Loe edasi... (http://www.ead.ee/375514)