ETV viipekeelsete uudiste toimetajateks valiti Kristel Laansoo ja Aivo Erm

Augusti lõpus Eesti Televisioonis käivituvaid viipekeelseid teleuudiseid hakkavad toimetama ja ekraanil edastama Aivo Erm ja Kristel Laansoo, kes lõpetasid eelmisel nädalal ajakirjandusõpingud.

Aivo Erm on hariduselt operaator, Kristel Laansoo aga sporditüdruk, kes läheb peagi Eestit esindama Taipeisse kurtide olümpiale.

Sel suvel õppis Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanduskoolitusel kuus kuulmispuudega inimest. Kõik osalenud said hakkajateks ajakirjanikeks, kellega uudistetoimetus soovib säilitada sidet kaastööde tellimiseks. Õpitud oskused võimaldavad neil asuda tööle meediaorganisatsioonidesse või parandada info kättesaadavust kuulmispuudega inimestele kodulehtede arendamisel.

Üksteist aastat on "Aktuaalse kaamera" uudiseid viipekeeles vahendanud tõlgid. Nüüd asuvad kuulmispuudega inimesed ise uudiseid valima ja edastama ning lisaks põhiuudistele ka oma kogukonna jaoks olulisi teemasid käsitlema. Augusti viimasel nädalal näeb kurte toimetajaid ETV poole seitsmeses uudistesaates edastamas põhiuudiseid.
Alates 31. augustist on viipekeelsed uudised ETV2-s igal õhtul kell 19.20.

Koolituse käigus õppisid tulevased toimetajad ajakirjanduse ja ühiskonnaõpetuse aluseid, ajakirjanduseetikat, ajakirjanduslike tekstide koostamist, teleajakirjandust ning esinemist televisioonis. Õppijad käisid juuli lõpus Helsingis YLE-s vaatamas, kuidas Soomes viipekeelseid uudiseid tehakse.

Koolitust viis Eesti Rahvusringhääling läbi koostöös Eesti Kurtide Liiduga. Projekti rahastas Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi meetmega 1.3.1 "Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine", mille eesmärk on edendada tööhõivet, tõsta inimeste kvalifikatsiooni ning suurendada ühiskonna sotsiaalset sidusust.

Algallikas: http://etv.err.ee/index.php?0554185 (http://www.ead.ee/375522)

Pildikilde Soome õppevisiidist

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
thumbs_yle_1.jpg

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
thumbs_yle_2.jpg

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
thumbs_yle_3.jpg

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
thumbs_yle_4.jpg