Liikmemaksude kehtestamine EKL liikmesühinguile 2009. aastaks

 

Liikmesühingud

Liidumaksu suurus

Tallinna ja Harjumaa kurtide Ühing

525.-

Tartumaa Kurtide Ühing

425.-

Pärnumaa Kurtide Ühing

300.-

Viljandi Kurtide Ühing

150.-

Läänemaa Kurtide Ühing

100.-

Lääne Virumaa Kurtide Ühing

100.-

Võrumaa Kurtide Ühing

100.-

Saarte Kurtide Ühing

100.-

 

Palume tasuda 31. aprilliks 2009.a. Eesti Kurtide Liidu arveldusarvele 10022002532007 selgitusega: /ühingu nimi/ – EKL liidumaks 2009.