Missiks Kurt Eesti 2009 valiti Pirko Kungla - täiendatud

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
2009 kurt miss - Pirko Kungla

2009 kurt miss - Pirko Kungla
Meie missivalimine toimus 7. märtsil 2009.aastal Tallinna kurtide majas. Kolm neiut kandideeris Miss Deaf World võistlustele, mis toimuvad juuli alguses Tšehhis, Prahas. Võistlusel osaleb ka Eesti esindaja. Kandidaadid olid Pirko Kungla, Janne Oja Tallinnast ja Sandra Eelrand Jürist. Žürii liikmed olid Lilli Pärn, Merlin Püss ja Tiit Papp.

Missivalimistel oli meil neli vooru. Esimeses voorus oli enesetutvustus. Teises voorus esitleti enda seljas rahvariideid. Kolmandas voorus toimus viipekeelne intervjuu ja neljandas voorus oli esinemine missikandidaadi omal valikul. Omal valikul esineti väga huvitavate asjadega. Üks tüdruk tantsis väga julgelt ja vabalt. Teine tüdruk esines viipekeelse poeesiaga, millega ta väljendas oma mõtteid ja tundeid, seda sõnadega kirja panna on praktiliselt võimatu. Kolmas tüdruk viiples Anne Veski laulu "Kallis Eestimaa". Taustaks kõlas ka see sama laul. See esitlus meeldis kõigile kurtidele väga, sest tüdruk suutis selle niimoodi ära viibelda, et laulu mõte jõudis kõikideni. Samuti oli huvitav see, et vaheaegadel, kui missiks pürgijad puhkasid valiti publiku seast mõned inimesed, kellele anti selga huvitavad riided ja nad said ka proovida kõikide ees, mis tunne oleks osaleda missivalimistel!

Sel aastal oli osalejaid vähe, sest paljud tüdrukud keskenduvad praegu kurtide olümpiamängudeks. Aga järgmisel aastal lubasid paljud tüdrukud, et võtavad ka konkursist osa.

Missiks Kurt Eesti 2009 valiti Pirko Kungla. Mullu pärjati Eesti kurtide missiks Maardu tüdruk Jelena Bolšedonova.

Soovime Pirkole edu ja õnne tulevastel missivõistlustel!
Miss Kurt Maailm 2009 toimub 1. - 12. juulil. Esimest korda valitakse ka Miss Kurt Euroopa 2009. Need missivalimised toimuvad Tšehhis.

Tšehhid on rahvusvahelist kurtide missivõistlust korraldanud juba kaheksa aastat, üritus ise on aga heategevuslik – sellega teadvustatakse kuuljate maailmale, et kurdid ja kuulmispuudega inimesed on kuuljatega samaväärsed.