Oluline info suitsuandurist ja selle soetamisest

30. juuni õhtul tuli Eesti Kurtide Liidule Sotsiaalministeeriumi kauaoodatud vastus tuleohutusseadmete hüvitamisest.
Tuleohutusseadmed puudega inimestele on lisatud riigi poolt kompenseeritavate tehniliste abivahendite nimekirja riigipoolse kompensatsioonimääraga 50 protsenti.

Kui ilmneb, et sügava kuulmislangusega inimesel tekib raskusi tuleohutusseadme omaosaluse tasumisega, siis on inimesel esmajärjekorras võimalus pöörduda kohaliku omavalitsusüksuse poole täiendava sotsiaaltoetuse saamiseks.

Vastavalt sotsiaalministri 14. detsembri 2000. a määrusele nr 79 „Tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise tingimused ja kord” § 10 lõikele 7 võib kohalik ekspertkomisjon oma otsusega vähendada abivahendi omaosalust 5 protsendini abivahendi kogumaksumusest. Abivahendi omaosaluse vähendamisel lähtub ekspertkomisjon otsuse tegemisel taotleja ja tema perekonna majanduslikest võimalustest omaosaluse tasumisel või abivahendi soetamisest tingitud lisakulude kõrgest tasemest.

Siinkohal tuleb juhtida tähelepanu sellele, et tavaliselt on abivahendi omaosalus 10%.

Kuidas muretseda nn. spetsiaalset suitsuandurit?


Soodushinnaga suitsuanduri ostmisel peab isikul olema isikliku abivahendi kaart, mida väljastatakse elukohajärgsest sotsiaalhoolekande osakonnast. Abivahendi kaart väljastatakse arstitõendi alusel, kus on kirjas, et isik oma puude tõttu vajab kuulmisabivahendeid.
Seega on järjekord:  arst –> sotsiaalhoolekande osakond ( abivahendi kaart) –> abivahendit müüv firma.

Augustikuu teises pooles paigaldab Päästeamet igas maakonnas kohalikku puuetega inimeste koja ruumi suitsuandurisüsteemi näidiskomplekti. Täpne aeg on hetkel teadmata, kuid uurige oma Kojast, millal need saabuvad. Näidisega saab rahulikult tutvuda ja vaadata,  kuidas ta töötab. Lisaks on valminud tutvustav reklaam, kus on näha, millest komplekt koosneb ja kuidas saab seda tellida. See reklaam on üleval Kurtide liidu kodulehel ja seda levitatakse kõigi maakondade sotsiaaltöötajate kaudu. Reklaami saab tellida ka e-posti aadressilt janar@laegas.ee (http://www.ead.ee/janar@laegas.ee) .

Kuna hetkel on teadmata, kui palju maakonnad ikkagi kompektist kinni maksavad, siis soovitame uurida hinda samuti aadressilt janar@laegas.ee (http://www.ead.ee/janar@laegas.ee). Sõltuvalt maakonnast võib see olla 340 kuni 1700 krooni.
Kui olete otsustanud komplekti osta, siis palun edastage oma andmed müüjale:

  1. nimi
  2. täpne elukoht
  3. isikukood
  4. isikliku abivahendikaardi number.

Neid saab saata kas e-postiga janar@laegas.ee (http://www.ead.ee/janar@laegas.ee), sms-iga 53 838 129, faksiga 609 6611. Kui teil ei ole neid võimalusi, siis paluge andmed edastada tõlgil, sotsiaalosakonna töötajal või kohalikul puuetega inimeste kojal.

Kui andmed on müüjale saadetud, siis saabub teile umbes 3 nädala jooksul postipakk, mille saate kätte postkontorist. Postkontoris midagi maksma ei pea, võtke kast ja viige koju. Kui kasti avate, siis on kõige peal ümbrikus arve, mille maksmiseks on aega umbes 18 päeva ja teisel lehel spikker, mida peaksite kirjutama oma abivahendikaarti. Arve ümbriku all on eesti- ja venekeelne lihtsustatud juhend, mis tuleb kindlasti läbi lugeda. Edasi võtke karbid kastist välja ja käituge vastavalt juhendile.  Paigaldamine on tõesti ülilihtne ja võtab vaid umbes 10 minutit.

Meie saime kinnituse Eesti Päästeametist, et kuulmispuuetega inimesi ei hakata karistama selle eest, et kui teil ei ole 1.juuliks korterisse või elamusse paigaldatud spetsiaalsed suitsuandurid. Meile on antud ajapikendus 2009.a. oktoobrikuu lõpuni, mil peavad suitsuandurid paigaldatud olema.
NB! Päästeametist paluti öelda, et kui kuulmispuuetega inimestel tekib kontrollreididel arusaamatusi või probleeme, siis paluti nende kohta kiiret tagasidet. Probleemidest palun teavitada Eesti Kurtide Liitu: ead@ead.ee (http://www.ead.ee/ead@ead.ee) .

Siin on dokumendid, mida saab printida või arvutisse tõmmata:

  1. faili ikoon Oluline info suitsuandurist ja selle soetamisest
  2. faili ikoon Sotsiaalministri vastuskiri
  3. faili ikoon Suitsuanduri komplekti reklaam