Nõustamisteenus Tallinna kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele

Teenuse sihtrühm: Tallinna rahvastikuregistris olevad kurdid ja vaegkuuljad, kes kasutavad suhtlemiseks viipekeelt ja on vähese hariduse ja eesti kõnekeele oskusega kurdid ja vaegkuuljad, vanaduspensionärid ja mitte-eestlastest kurdid, kes vajavad nõustamist, tuge ja praktilist abi asjaajamisel. Teenuse käigus abistatakse sihtrühma liikmeid ametiasutustes vajalike dokumentide täitmisel, töö leidmisel ja tööandjaga läbirääkimiste pidamisel, kurtusest tulenevate igapäevaelu probleemide lahendamisel. Teenuse osutamise käigus tehakse koostööd linnaosade sotsiaalhoolekande osakondadega.

Teenuse eesmärgiks on nõustada ja praktiliselt abistada olme-, tervishoiu- ja tööhõiveprobleemide lahendamisel kuulmispuudega inimesi, kes ei tule iseseisvalt antud probleemide lahendamisega toime.

Nõustamisteenus on mõeldud nendele,  kes ei suuda oma eluprobleeme iseseisvalt lahendada.

Viipekeele tõlketeenus on mõeldud  kuulmispuudega inimestele, kes suudavad iseseisvalt toime tulla.

Teenuse osutamise koht: Nõmme tee 2, 13422 Tallinn.

Vastuvõtuajad: esmaspäeviti kell 14.00 - 19.00NB! Vastuvõtule lisandub klientide nõustamine ja abistamine erinevates ametiasutustes

Sotsiaaltöötaja Külli Terras

E-post: sotsiaaltootaja@ead.ee

Telefon/faks: +372 655 2510

Mob/SMS: +372 5575982