Oluline teade Tallinna kurtidest elanikele, kes kasutavad viipekeele tõlketeenust

Eesti Kurtide Liit oli Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametiga 1. novembrist 15. detsembrini 2011. aastal projekti raames viipekeele tõlketeenuse koordineerimise mudeli välja töötanud, mis pidi rakenduma 2012. aasta jaanuarist.

Kuna ettevalmistused viipekeele tõlketeenuse uuele süsteemile üleminekuks osutusid aeganõudvaks protsessiks, selletõttu pikendas Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet MTÜ Viipelennuga  viipekeele tõlketeenuse lepingut 31. jaanuarini 2012. a.

Kellel on vaja jaanuari lõpuni kasutada tõlketeenust, palume pöörduda MTÜ Viipelennu poole!

Jälgige Eesti Kurtide Liidu kodulehel jooksvat infot!