Tallinna viipekeele tõlketeenuse osutamine kuulmispuudega inimestele 2011 - 2014

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet uuendas lepingut 2014. aastani Eesti Kurtide Liiduga.

Täiendavaks infoks niipalju, et Tallinna kurdid, kes 2012. või 2013. aastal käisid EKL-s koordinaatori juures registreerimas viipekeele tõlketeenuse kasutajaks, ei pea 2014. aastal tulema lepingut uuesti täitma või uuendama.

Registreerima ootame koordinaatori juurde Tallinna kurte kolmapäeviti 12.00 - 18.00, kes pole ennem registreerimas käinud.

Viipekeele tõlketeenuse kord 2014. aastal: igale Tallinna kurdile eraldatakse kuus kuni kaks tundi tasuta tõlketeenust, kuid tuleb arvestada kuulimiidiga. Iga kuu on sätestatud kuulimiidid, mida ei tohi ületada ja seega palume varakult broneerida tõlk endale vajalikul ajal. Igal järgneval kuul läheb arvestus nulli, ehk kasutamata jäetud tunde varasematest kuudest järgnevatesse kuudesse üle ei saa kanda.

Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet uuendas lepingut 2013. aastani Eesti Kurtide Liiduga.

Täiendavaks infoks niipalju, et Tallinna kurdid, kes 2012. aastal käisid EKL-s koordinaatori juures registreerimas viipekeele tõlketeenuse kasutajaks, siis ei pea 2013. aastal tulema lepingut uuesti täitma või uuendama.

Registreerima ootame koordinaatori juurde Tallinna kurte esmaspäeviti kell 10.00 - 13.00 ja (alates 1. septembrist 2013) kolmapäeviti 12.00 - 18.00, kes pole ennem registreerimas käinud.

Viipekeele tõlketeenuse kord 2013. aastal: igale Tallinna kurdile eraldatakse aastas kuni viis tundi tasuta tõlketeenust.

Juhul, kui teenust vajatakse olulistel põhjustel rohkem, esitab klient vastava avalduse teenuse koordinaatorile, mille rahuldamise otsustab tõlketeenuse komisjon.

Viipekeele tõlketeenuse osutamise uus kord annab viipekeele tõlketeenuse täisealisele kliendile õiguse valida endale usaldusväärse viipekeeletõlgi lepinguga sõlmitud tõlkefirmadest.

Teenuse osutamist koordineerib Eesti Kurtide Liit, kellega Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametil on sõlmitud vastav leping. Teenuse osutajatega koostööd tegev ja teenuse osutamist koordineeriv organisatsioon teevad koostööd teenust kasutava isiku, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ning isiku elukohajärgse sotsiaalhoolekande osakonnaga.

Eesti Kurtide Liidu poolt nimetatud koordinaator registreerib kliente viipekeele tõlketeenuse õigustatud kasutajateks, nõustab kliente tõlketeenuse võimalustest vastuvõtuaegadel, menetleb klientide avaldusi, suhtleb viipekeele tõlketeenuse osutajatega ja esitab kontrollitud teenuse osutajate aruanded ja arved Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametile.

Teenuse saamiseks peavad täisealised isikud pöörduma esmakordselt koordinaatori poole, kus sõlmitakse viipekeele tõlketeenuse kasutamise leping ja arvutatakse kliendi kontole virtuaalne summa, mille ulatuses võib klient tõlketeenust kasutada.

Pärast esmaregistreerimist saavad kliendid esitada tellimusi lepinguga sõlmitud teenuse osutajatele nende kontori vastuvõtuaegadel, telefoni, SMS-i, meili teel või osutaja ja kliendi kokkulepitud suhtlemisviisil.

Tellimused teenuse saamiseks tuleb esitada hiljemalt 3 (kolm) päeva enne teenuse vajaduse tekkimist.

Teenuse osutajad saadavad kliendi esitatud tellimused koordinaatorile kinnitamiseks, kes kontrollib kliendi kontole eraldatud virtuaalse summa piisavust tellimuse täitmiseks.

Juhul, kui teenust vajatakse olulistel põhjustel rohkem kui kliendi kontole arvutatud virtuaalne summa, esitab klient vastava avalduse teenuse koordinaatorile, mille rahuldamise otsustab tõlketeenuse komisjon.

Tõlketeenuse komisjoni koosseisu kuuluvad: Eesti Kurtide Liidust 1 esindaja, Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuametist 1 esindaja ning Tallinna ja Harjumaa Kurtide Ühingust 1 esindaja.

Komisjonil on õigus suurendada teenuse mahtu lähtudes kliendi individuaalsetest vajadustest ja tõlketeenuse mahuvõimalustest.Viipekeele tõlketeenuse isikliku asjaajamise tõlkesituatsioonide loetelu:

 1. tõlkimine tervishoiuasutustes
 2. puudest tingitud asjaajamine
 3. asjaajamine ametiasutustes
 4. perekondlik asjaajamine
 5. asjaajamine teenindusasutustes
 6. tõlkimine õigusalases asjaajamises
 7. koolitused
 8. koosolekud
 9. telefonitõlge
 10. kirjalik tõlge
 11. kultuuritõlge

Viipekeele tõlketeenuse koordinaatori vastuvõtuajad ja asukohad
 

 Vastuvõtukoht:  Nõmme tee 2,  13426 Tallinn (III korrus)
 Vastuvõtuajad:  Kolmapäeviti kell 12.00 – 18.00
 Tel:  +372 655 2510 (vastuvõtuaegadel)
 Fax:  +372 655 2510
 SMS/mob:  +372 56 56 0 287
 E-post: kaire.papp@ead.ee
 Koordinaator:  Kaire Papp