Tallinna Heleni Kooli õpetaja, Tallinna Ülikooli lektor ja Eesti Kurtide Liidu projektijuht Kadri Heinalt ilmus raamat...

Head viipekeele ja kurtide hariduse huvilised!

Tallinna Heleni Kooli õpetaja, Tallinna Ülikooli lektor ja Eesti Kurtide Liidu projektijuht Kadri Hein kirjutas 2011. aastal Londoni Ülikoolis kaitstud doktoritöö põhjal raamatu "Switching between Estonian Sign Language and Spoken Estonian: Functions and Factors Affecting Language Use among Deaf and Hearing Bimodal Bilinguals", milles käsitletakse järgmisi teemasid: sotsiolingvistiline olukord ja kurtide haridus Eestis, eesti viipekeel, Eesti kurtide kogukond, kakskeelsus ja keelekontaktid kurtide kogukonnas, kurtide ja kuuljate kakskeelsete õpilaste koodivahetus ja koodisegunemine eesti viipekeele ja suulise eesti keele vahel – funktsioonid ja faktorid.

Uurimuse läbiviimisel olid abiks Tallinna Heleni Kooli ja Tartu Hiie Kooli direktorid, õppealajuhatajad, õpetajad ja õpilased.

Andmeid aitasid analüüsida kurdid eksperdid.

MoreBooks: https://www.morebooks.de/store/gb/book/switching-between-estonian-sign-language-and-spoken-estonian/isbn/978-3-8473-3961-8 (http://www.ead.ee/378134)

Amazon: http://www.amazon.com/Switching-between-Estonian-Language-Spoken/dp/3847339613 (http://www.ead.ee/378135)

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
Kadri Heina raamatu presentatsioon