EKL 2012. a. aastakoosoleku info ja kutse

Teatame, et aastakoosolek viiakse läbi 12. mail 2012. a. kell 11.00 Tallinnas, Nõmme tee 2.

Osalema kutsume vastavalt EKL põhikirjale 2 esindajat igast EKL liikmesühingust ning EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed. Nõuandva häälega osalevad EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Aastakoosoleku päevakord:

 1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2011. aasta tegevusest
 2. Revisjonikomisjoni aruanne
 3. EKL 2011. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 4. EKL osaühingute 2011. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 5. EKL liikmete (sh ERI paketi saajate) statistika kokkuvõte
 6. Viipekeele tõlketeenuse hetkeseis ja arutelu
 7. EKL 2012. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
 8. Jooksvad küsimused
  1)  EKL 90. juubeli konverentsi info
  2)  Tallinna  pensionäride kokkutuleku ja Salvia festivali info
  3)  Juhatuse ja esimehe töökorra küsimused

NB! Koosoleku materjalid on leitavad siit... (http://www.ead.ee/378261)

Aastakoosolekust osavõtjatele tasutakse sõidukulud ja võimaldatakse lõunasöök.

Palun võimaluse korral teatada 4. maiks või varem esindajate nimed aastakoosoleku asjaajamise korrektseks läbiviimiseks!

faili ikoon Aatakoosoleku kutse 2012