23.05.2014 VIIPEKEELE SÕNARAAMATU SPREADTHESIGN TÖÖKOOSOLEK TALLINNAS (http://www.ead.ee/379482)
07.09.2013 EKL ettekanne "Eesti Kurtide Liidu ajalugu minevikust tänapäevani" Saarte Kurtide Ühingu 80. juubelikonverentsil (http://www.ead.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id=379410/Eesti_Kurtide_Liidu_ajalugu_minevikust_tanapaevani_2013.pdf)
09.05.2013 EKL ettekanne "Ligipaasetava_turismi_nahtamatud_takistused" seminaril "Turism kõigile" (http://www.ead.ee/379409)
20.09.2012 ERR-EKL ettekanne “Kuulmispuudega inimeste sotsiaalse kaasatuse suurendamine kurtidest ajakirjanike koolitamise ning töölerakendamise kaudu” (http://www.ead.ee/379404)
01.06.2012 Eesti Kurtide Liidu 90. aastapäevale pühendatud pühendatud konverentsi materjalid (http://www.ead.ee/378645)
18.04.2010 Rahvusvaheline koostööprojekt IISE e. viipekeeletõlkide koolitamine töötamaks rahvusvahelistes situatsioonides (http://www.ead.ee/378626)