Info viipekeeletõlgiks taotlejatele 2008

Teavitame Teid sellest, et käesoleva aasta sügisel on viipekeeletõlkide kutsestandardis (vt. www.evkty.ee  (http://www.ead.ee/374709)) esitatud nõuetele vastavatel isikutel taas võimalus sooritada kutseeksamit. Alanud on avalduste ja dokumentide vastuvõtt viipekeeletõlk III, IV ning V kutsetaseme taotlemiseks. Viipekeeletõlk III taseme eksam toimub 31.10.2008.a. ning viipekeeletõlk IV ja V taseme eksam 21.11.2008.a. Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutuses (aadressil: Pärnu mnt.142, Tallinn), toimumise kellaaeg teatatakse osalejatele pärast registreerumist.

Eksamil osalemiseks on III kutsetaseme taotlejatel hiljemalt 30.09.2008.a. ning IV-V taseme kutsetaotlejatel hiljemalt 21.10.2008.a. vajalik saata Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingusse (aadressil: 13426 Tallinn, Nõmme tee 2) alljärgnevad dokumendid:

1)  ankeet – CV
2)  kutseomistamistasu maksmist tõendav dokument
3)  isikut tõendava dokumendi koopia (pass, ID kaart, juhiluba)
4)  haridust tõendava dokumendi koopia(d)
5)  täiendkoolituse läbimist tõendava dokumendi koopia(d)
6)  audiogramm koos eriarsti tõendiga kuulmise kohta
7)  perearsti tõend nägemise kohta
8)  2 soovituskirja (III taseme taotlejatel) – üks kurdilt, üks kõrgema (IV või V) astme viipekeeletõlgilt (vt. Kutsekoja kutseregister aadressil:  www.kutsekoda.ee (http://www.ead.ee/374710) )
9)  essee:
   a) IV taseme taotlejatel ühel alljärgnevatest teemadest: Kultuuriliste eripärade arvestamine tõlgitöös; Tõlkimine – töö või elustiil?;
Viipekeeletõlk – kelle jaoks?; Tõlgitöö kui emotsionaalsete pingete allikas
   b) V taseme taotlejatel teemal "Erinevate viipekeelte valdajate omavahelise keelelise suhtluse võimalikkusest"
10)  videoklipp (ca 5 minutit) oma tõlketööst verbaalsest keelest viipekeelde.

Kutseeksami sooritamise maksumus EVKTÜ liikmetele on 1200 EEK -i ja mitteliikmetele 1450 EEK -i. Nimetatud summa palume kanda Eesti Viipekeele Tõlkide Ühingu Hansapanga kontole 1120292399.

Eksamiga seoses tekkinud küsimuste osas palume pöörduda: EVKTÜ kutekomisjoni esimehe (Ulvi Saks: ulvi@ead.ee (http://www.ead.ee/ulvi@ead.ee) , tel. 6522509, mob. 53405436) või kutsekomisjoni sekretäri (Raili Loit: axel.orbit@mail.ee (http://www.ead.ee/axel.orbit@mail.ee) ) poole. CV-avalduse vormi ning kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja omistamise korr (http://www.ead.ee/374713)a leiate EVKTÜ koduleheküljelt www.evkty.ee (http://www.ead.ee/374711)

EVKTÜ kutsekomisjon