MTÜ Eesti Puuetega Inimeste Koda tähistab täna, 28. veebruaril piduliku vastuvõtuga 20. tegevusaasta täitumist

PRESSITEADE
28.02.2013

„Eesti Puuetega Inimeste Koda on 1993. aastast avalikes huvides järjepidevalt tegutsev vabaühendus, olles katuseorganisatsiooniks üle Eesti tegutsevatele puuetega inimeste organisatsioonidele. Aastal 2013 kuulub EPIKoja võrgustikku 16 piirkondlikku puuetega inimeste koda ja 30 puudespetsiifilist liitu. Kokku esindab koda 420 puuetega inimeste organisatsiooni, kümnete tuhandete liikmetega. EPIKoda on oluline jõud ühiskonnas, millega peab otsuste langetamise juures arvestama. Tegemist on suure hulga  inimestega, keda on vaja  kaasata ja kuulata. Oleme oluline partner riigile, kohalikule omavalitsusele, teistele kolmanda sektori organisatsioonidele ja välispartneritele töös puuetega inimestega,“ selgitas EPIKoja juhatuse esimees Monika Haukanõmm.
 
„Täna toimiv võrgustik on kujunenud 20. aasta järjepideva ja pühendunud töö tulemusena. Oluline on mõista, et puuetega  inimeste igapäevase toimetuleku tagamisel mängivad esindusorganisatsioonid rolli, mida ei saa täita ükski teine organisatsioon. Ühendused jagavad puudespetsiifilist informatsiooni, tegelevad teavitustööga ja koolitustega, mis on suunatud nii puuetega inimestele kui ka ühiskonnale laiemalt,“ kinnitas Haukanõmm.
 
„Oleme uhked oma võrgustiku tehtud töö üle, samas probleeme, millega tegeleda jagub hariduse, töö ja teistes igapäeva toimetulekut mõjutavates valdkondades,“ selgitas Haukanõmm. „Eriti murelikuks teeb, et rahalised siirded puuetega inimeste olukorda parandavatesse meetmetesse nii riigi kui kohalike omavalitsuste tasandil ei ole suurenenud vajadustest lähtuvalt ja nii olemegi olukorras, kus puuetega inimeste toimetulek igapäeva elus ei parane. Kaasava ühiskonnani on meil veel pikk tee minna,“ avaldas Haukanõmm muret.
 
Pidulikul vastuvõtul autasustatakse rinnamärgiga Eesti Puuetega Inimeste Koja jaoks olulisemaid isikuid, kelle panus puuetega inimeste heaolu arendamisel ning puuetega inimeste organisatsioonide tegevuse toetamisel väärib erilist tunnustust.
 
Vastuvõtt toimub Meriton Grand Conference Hotellis, saalis Jakobson, Toompuiestee 27, Tallinn.
 
Lisainfo:
Helen Kask
Eesti Puuetega Inimeste Koda
Tel: 55606123
www.epikoda.ee (http://www.ead.ee/378738)