Seminar „Mida toob kaasa uus töövõimereform?“

13. veebruaril kell 12.30-16.00 Café Swiss seminariruumis (Swissotel Tallinn, Tornimäe 3, 8. korrus), mis on kenasti ligipääsetav ka ratastooliga inimestele.

Eelmise aasta juunis kiitis Vabariigi Valitsus heaks töövõime toetamise süsteemi reformi põhimõtted. Töövõimereformi eesmärk on aidata vähenenud töövõimega inimestel leida neile sobilikku tööd. Samuti toetab reform tööandjaid, et nad oleksid valmis pakkuma tööd ka erivajadustega inimestele.

Muudatused puudutavad tervisekahjustusega tööealisi inimesi, keda on Eestis ligi 100000, kellest omakorda 2/3 täna ei tööta. Riik on ühe reformi põhimõttena välja toonud, et tööandjad peavad rakendama tegevusi töökeskkonna parandamiseks ning looma võimalused terviseprobleemidega inimeste töötamise soodustamiseks.

Vahendid reformi läbiviimiseks ja tööandjate kulude hüvitamiseks tulevad nii riigieelarvest kui Euroopa Liidu struktuurfondide vahenditest. Töövõime hindamist, teenuste osutamist ja toetuste maksmist hakkab koordineerima Töötukassa.

Kas mitmekesisust edendavatele ettevõtetele ja organisatsioonidele peitub lähenevas reformis võimalusi? Milles reform seisneb ning mida tähendab see ühiskonna ja tööandja jaoks? Kuidas suhtuvad reformi puuetega inimesed ise? Reformi tutvustavad Eesti Töötukassa juhatuse liige Pille Liimal ja Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Genadi Vaher.

Algallikas: http://www.erinevusrikastab.ee/et/artiklid/paragraph/410 (http://www.ead.ee/379148)
Eesti Puuetega Inimeste Fondi juhataja Genadi Vaher-i ettekanne: faili ikoon Seminar Mida toob kaasa uus töövõimereform 13.02.2014.ppt