Eesti Kurtide Liidu projektid 2014

Projekti nimi: Nõustamisteenus kurtidele ja vaegkuuljatele
Kestvus: 01.01.2014 – 31.12.2014
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistant: Külli Terras
Eelarve: 4 413,90 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Nõustamisteenus Tallinna kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele (http://www.ead.ee/379729)
 
Projekti nimi: Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine
Kestvus: 01.02.2014 – 31.12.2014
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Kaire Papp
Eelarve:  6 720 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet

Viipekeele tõlketeenus (http://www.ead.ee/379730)
 
Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine
Kestvus: 01.01.2014 – 31.12.2014
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Reet Adama/Kaire Papp
Eelarve: 16 969 (16 164 + 805) eurot
Omafinantseering: 1 967,80 eurot
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond
Täiendav info:
Projekti eesmärk on paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, liikmesühingute juhatuste koolitus, info levik puuetega inimeste olukorrast üldiselt ja elukvaliteedi tõstmise võimalikkusest, kurtide viipekeele ja kultuuri arendamine ja kaitsmine, kultuuri- ja puhkeürituste korraldamine.
Seoses SMS 112 käivitamisega 2012 detsembrist tuleb kurtidele korraldada üle Eesti väikestes gruppides SMS 112 teenuse kasutamise praktilisi koolitusi.
Kurtide kogukonna kommunikatsiooniteenuste halveneva kättesaadavusega tuleb teha rohkem koostööd ja leida lahendusi probleemidele riiklikul/kohalikul tasandil.
2013. aastal keskendutakse jätkuvalt erilist tähelepanu kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse kättesaadavusele, kurtide tööhõive , tõlketeenuse kättesaadavuse, infotehnoloogiliste küsimuste ja lahenduste väljatöötamisele ja rakendamisele, samuti viipekeeletõlkide uue kutsestandardi väljatöötamisele koostöös Kutsekoja ja partneritega.
Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine.
 
Projekti nimi: Õigusabi osutamine MTÜ-le Eesti Kurtide Liit (koos alaliitudega) ja tema liikmeskonnale ning MTÜ-le Eesti Puuetega Inimeste Koda koos allorganisatsioonide ja nende liikmetega
Kestvus: 01.03.2014 – 29.02.2016
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Alar Salu
Eelarve: 80 000 (40 000 + 40 000) eurot
Rahastaja: Justiitsministeerium

Õigusabi osutamise vastuvõtu ajad 2014 - 2016 (http://www.ead.ee/379363)