Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu pressiteade

Pressiteade

Eesti Pensionäride Ühenduste Liit

26. jaanuar 2015

Eakad ja puuetega inimesed korraldavad 27. jaanuaril kell 11.00 rahandusministeeriumi ees piketi.

Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu eestvedamisel toimub teisipäeval, 27. jaanuaril algusega kell 11 rahandusministeeriumi ees eakate ja puuetega inimeste pikett seoses kavandatavate pensionikorralduse muudatustega.

„Ilmsiks on tulnud, et muuta tahetakse pensioni suurendamise ja vähendamise koefitsientide arvutamise põhimõtteid, “ selgitab EPÜL esimees Andres Ergma. „Kuigi kavandatavad muudatused puudutavad väga paljusid inimesi, ei ole teemat huvirühmadega arutatud ning hoolimata sellest, et olen ka ise Eakate Poliitika Komisjoni liige, sain plaanidest teada ajalehest.“

EPÜL leiab, et sellega on vastuollu mindud  Vabariigi Valitsuses 2011. aastal heaks kiidetud „Kaasamise heast tava“ ja 2014 aastal heaks kiidetud tegevuskavaga avatud valitsemise partnerluses osalemiseks. Oma rahulolematusest ning soovist aruteludes osaleda on EPÜL teavitanud nii presidenti kui peaministrit.

„Märgukirjade tulemusel korraldati meile 23. jaanuaril kohtumine rahandusministeeriumis,“ tõdeb Ergma. „Kohtumisel saime üldsõnalisi kinnitusi, et veel ei ole midagi otsustatud ning teema muutub aktuaalsemaks pärast valimisi.“ EPÜL-i hinnangul näitab see, et praegu soovitakse pensionitega seotud muudatused kalevi alla panna, et vältida võimalikku negatiivset avalikku tähelepanu. See võib olla ka põhjus, miks hoolimata kaasamise heast tavast välditakse varakult huvirühmade kaasamist.

„Eakatel on õigus teada, kui nende toimetulekut kavatsetake muuta,“ kinnitab Ergma. „Meie organisatsioonil on kokku 27 000 liiget ning nad peavad riigivõimu plaanidest võimalikult algusjärgus teada saama. Seetõttu korraldamegi piketi, et juhtida tähelepanu soovile pensionikorraldust muuta ja nõuda, et eakate esindajad oleksid kogu aeg kaasatud. Piketil on lubanud osaleda ka puuetega inimeste esindajad, nende mullune kogemus näitab, et võimude lubadusi ei saa alati usaldada.“

Täiendav info:

Andres Ergma
juhatuse esimees
tel. 56492358