EKL 2015. a. aastakoosoleku info ja kutse

Teatame, et aastakoosolek viiakse läbi 9. mail 2015. a. kell 11.00 Pärnus, Pärnumaa Puuetega Inimeste Kojas Riia mnt 70.

Registreerimine ja kohvilaud avatakse kell 10.00.

Osalema kutsume vastavalt EKL põhikirjale 2 esindajat igast EKL liikmesühingust ja EKL juhatuse ja revisjonikomisjoni. Nõuandva häälega osalevad EKL keskuse töötajad ja EKL osaühingute juhid.

Aastakoosoleku päevakord:

 1. Juhatuse esimehe aruanne liidu 2014. aasta tegevusest
 2. 1) EKL juhatuse esimehe aruanne liidu tegevusest
  2) EKL raamatupidaja aruanne liidu finantstegevusest
  3) EKL osaühingute direktorite aruanded majandustegevusest
 3. Revisjonikomisjoni aruanne
 4. EKL osaühingute 2014. aasta  majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 5. EKL 2014. aasta majandustegevuse aastaaruannete kinnitamine
 6. EKL 2015. aasta tegevuskava ja eelarve arutelu ja kinnitamine
 7. EKL liikmesühingute liidumaksu 2015 arutelu ja kinnitamine
 8. Jooksvad küsimused
  1) 2016. aasta aastakoosoleku korraldamise küsimus
  2) Üleeestiline pensionäride 10. kokkutulek Paides
  3) Eesti kurtide kogukonna suvepäevad Nelijärvel
  4) EKL videoportaali tutvustamine

NB! Koosoleku materjalid (lisatakse jooksvalt) on leitavad siit... (http://www.ead.ee/378261), 2014. aasta tegevus- ja finantsaruanded on leitavad siit... (http://www.ead.ee/379389)

Aastakoosolekust osavõtjatele tasutakse sõidukulud ja võimaldatakse lõunasöök.

Palun teatada hiljemalt 30. aprilliks 2014 või võimaluse korral varem esindajate nimed aastakoosoleku asjaajamise korrektseks läbiviimiseks!

Konkreetsete või täpsustavate küsimuste korral palun võtta ühendust Eesti Kurtide Liidu juhiabi-projektijuhi Kaire Papp’ga meilitsi kaire.papp@ead.ee

Tiit Papp

Eesti Kurtide Liidu juhatuse esimees

faili ikoon Aatakoosoleku kutse 2017