Tööinspektsioon on välja andnud lihtsas keeles trükise "Töötaja meelespea"

Tööinspektsioon on välja andnud trükise "Töötaja meelespea", mille eesmärgiks on anda inimestele võimalikult laiapõhjalist informatsiooni töösuhete ja töökeskkonna kohta kergesti loetavas ja arusaadavas keeles.

Trükisest leiab infot selle kohta, mida tuleks kaaluda enne tööle asumist ja mida silmas pidada töölepingu sõlmimisel. Mida on oluline silmas pidada töösuhte ajal ning kuidas toimub töölepingu lõpetamine. Samuti jagatakse infot selle kohta, millist infot saab Tööinspektsioonist.

Trükis on alla laetav:

faili ikoon Töötaja meelespea eesti keeles
faili ikoon Töötaja meelespea vene keeles