Tule töövõimereformi infopäevale 2. novembril Sokos Hotell Virus

Tule töövõimereformi infopäevale, kus saab vastused kõigile küsimustele töövõime hindamisest ja -toetusest, sotsiaalkindlustusameti teenustest, puude raskusastme hindamisest ja teiste töövõimereformi puudutatavates küsimustes.

Infopäeval toimuvad erinevad töötoad, kus räägitakse täpsemalt töövõime hindamisest, töövõimetoetusest ja teistest reformiga seonduvatest teemadest ning osalejatel on võimalik esinejatetele lisaküsimusi esitada.
Avatud on messiala, kus jagavad infot sotsiaalministeeriumi, kohalike omavalitsuste, töötukassa ja Sotsiaalkindlustusameti eksperdid ning abivahendeid pakkuvate ettevõtete ja rehabilitatsiooniteenuse osutajate esindajad.

Toimumisaeg ja -koht: 2. november kell 11.00 - 17.00 Original Sokos Hotel Viru (aadress: Viru väljak 4, Tallinn).
 
NB! Kohapeal on olemas viipekeele tõlk.

(https://www.youtube.com/playlist?list=PLN7QBWEGh1ty-lQqasJUwEUBtH7PVMazN)Töövõimereformi infoplakat linkidele

Palun tutvuda ja jagada töövõimereformi tutvustavat viipekeelset materjali, klikkides sellele pildile...

Infopäevi korraldab Sotsiaalministeerium koostöös Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusametiga. Infopäevade läbiviimist toetatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetmest "Töövõime toetamise skeemi loomine ja juurutamine".