Aita pidurdada vastutustundetust hariduses

Aita pidurdada 1

Kaua EPIKoja laual olnud ja kriitiline põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS) muutmise teema on jõudnud Õpetajate Liidu eestvõttel ja EPIKoja kaasosalusel allkirjade kogumiseni rahvaalgatus.ee-s. Allkirjade kogumise algatusele on lisaks Õpetajate Liidule ja EPIKojale alla kirjutanud ka Eesti Lastevanemate Liit, Eesti Klassiõpetajate Liit, Eesti Lastekaitse Liit, Eesti Emakeeleõpetajate Selts, Õpetajate Ühenduste Koostöökoda, Eesti Õpilasesinduste Liit ja Eesti Lasteaednike Liit.

PGS muutmise eelnõu on Riigikogu suures saalis kolmandal lugemisel sel kolmapäeval, 10.01 ja ilmselt võetakse see vastu.

Ühispöördumise koostajatel, sh EPIKojal on seejärel plaan pöörduda Vabariigi Presidendi poole palvega seadust mitte välja kuulutada. Presidendile minevale palvele soovimegi lisada rahvaalgatus.ee-s kogutud allkirjad.

EPIKoja suurim murekoht eelnõuga seoses on ulatuslike erivajadustega ehk raske, sügava ja liitpuudega laste õpetamine tulevikus olukorras, kus näiteks 1:1-le õpetatavate laste pearaha koefitsient väheneb 14-lt 4-le ja seadusest kaob riigi kohustus pidada erikoole.

Palun levitage oma kanalites üleskutset ühispöördumine digiallkirjastada!

Selleks on vaja ID-kaarti ja PIN2 koodi või mobiili-ID-d.

Algatusega "Aita pidurdada vastutustundetust hariduses" saab tutvuda ja allkirja anda siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/425e6ede-3590-47c0-9b0b-8f46dc7dbc61 (http://www.ead.ee/380496)

Helen Kask
EPIKoda