Projekti "Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse tõstmise läbi" koolituste info 2018

 

Eesti Kurtide Liidul on hea meel teatada, et meie saime suurprojektile haridusministeeriumilt rahastuse. Planeeritud on kolm koolituse blokki, mille eesmärgiks on teadmiste suurendamine eesti viipekeelest eesti keeleruumis, samuti eesti viipekeelest kui kultuurikandjast ning riigikeele staatusest tulenevatest õigustest tõlketeenuse taotlemisel. Loodame, et selle läbi paraneb ka koostöö kurtide ja kuuljate vahel, ning kurtide sulandumine kuuljate hulka muutub paremaks.

Esimene koolitus (ühepäevane) on mõeldud kurtide organisatsioonide juhtidele ja juhatuse liikmetele. Eesmärgiks on anda ülevaade sellest, missugused on eesti viipekeele kasutamise õiguslikud alused ja kuidas neid nõudeid praktiliselt teostada. Koolitus kestab 6 akadeemilist tundi, koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast  ning koolituse viib läbi jurist Harri Paabo.  Olemas on viipekeelne tõlge.

Organisatsioonidel tuleb tasuda osalustasu 25 eurot, sõltumata osalejate arvust.

Koolitus toimub 26. mail 2018. aastal kell 11.00 Nõmme tee 2 Tallinnas.

Teine koolitus (ühepäevane)  on mõeldud kõigile liikmesühingute liikmetele üle Eesti. Oodatud on kõik need kurdid, kes on huvitatud kaasa mõtlemast alljärgnevatel teemadel: mis on eesti viipekeele ja missugune staatus on eesti viipekeelel täna,  kuidas see on kujunenud ja kuidas eesti viipekeele arengut toetada, kaitsta ja hoida, missugused on eesti viipekeele tõlketeenuse rahastamise võimalused.

Koolitused toimuvad järgmiselt:

NB! Nimetatud ühingud teatavad ise sobivat koolituse algusaega oma liikmetele. Palun võimalikult kiiresti meid informeerida!

Võrumaa ja  Läänemaa Kurtide Ühingu liikmetele ning Saaremaa kurtidele viiakse koolitus läbi 2018. aasta septembri – oktoobri ajavahemikul. Koolitus toimub eesti viipekeeles. Sobivad kuupäevad täpsustatakse ja lepitakse kokku.

Kolmas koolitus toimub teabepäevana ja mõeldud kohalike omavalitsuste (KOV) ametnikele. Eesmärgiks anda ülevaade eesti viipekeelest, kui kurtide kultuuri osast ja staatusest (vastavalt keeleseadusele) ja viipekeelsete kurtidega suhtlemise eripärast ning tõlketeenuse vajadusest.

Teabepäev toimub eesti keeles ning viiakse läbi Tartus ja Pärnus, konkreetne aeg selgub hiljem.

Eesti Kurtide Liit viib eelpoolnimetatud koolitused läbi pikaajalise koostööpartneri, Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu kaasabil, koostöös Regina Paaboga.

Ootame teid aktiivselt osalema!

Projekti rahastab Eesti Haridus- ja Teadusministeerium

HMN logo_thumb_350

faili ikoon Projekti koolituste info meediale 2018