Eesti Kurtide Liit soovib teatada, et 21. aprilli liidukoosolek valis uue juhatuse järgmiseks viieks aastaks

21. aprillil 2018. aastal toimus Eesti Kurtide Liidu liidukoosolek koos valimistega. Lähemal ajal tuleb liidukoosoleku protokoll lõplikul kujul ja koosoleku juhataja ja protokollija digiallkirjaga, häältelugemiskomisjoni protokoll, kõigi nendega saab tutvuda http://www.ead.ee/eesti_kurtide_liit/organisatsioon/aastaaruanded (http://www.ead.ee/380570)-s. Palun jälgige jooksvalt!

 

(http://www.ead.ee/#" onClick=)
UUS JUHATUS

Juhatuse uus koosseis 2018. - 2023. aastaks (vasakult paremale): Janis Golubenkov, Riina Kuusk, Gretel Murd, Tiit Papp, Helle Sass, Sirle Papp, Mati Kartus
(http://www.ead.ee/#" onClick=)
VANA JUHATUS

Volitusi lõpetav juhatus 2013 - 2018 järgmises koosseisus (vasakult paremale): Sirle Papp, Riina Kuusk, Leida Aitaja, Tiit Papp, Helle Sass, Maret Õun, Mati Kartus
Juhatuse uus koosseis 2018. - 2023. aastaks (vasakult paremale): Janis Golubenkov, Riina Kuusk, Gretel Murd, Tiit Papp, Helle Sass, Sirle Papp, Mati Kartus Volitusi lõpetav juhatus 2013 - 2018 järgmises koosseisus (vasakult paremale): Sirle Papp, Riina Kuusk, Leida Aitaja, Tiit Papp, Helle Sass, Maret Õun, Mati Kartus

NB! Pildile klikkides avaneb suur pilt.