Tegevuskava 2019

2010 (http://www.ead.ee/378235) | 2011 (http://www.ead.ee/378231) | 2012 (http://www.ead.ee/378744) | 2013 (http://www.ead.ee/378233) | 2014 (http://www.ead.ee/379359) | 2015 (http://www.ead.ee/379731) | 2016 (http://www.ead.ee/379924) | 2017 (http://www.ead.ee/ /380492) | 2018 (http://www.ead.ee/ /380065) | 2019


EESTI KURTIDE LIIDU KALENDERPLAAN 2019

 Aeg  Üritus
 1. märts  Viipekeele päeva tähistamine (lukus)
 27. aprill  EKL korraline aastakoosolek Tallinnas (lukus)
 Mai keskpaik  Tänugala korraldamine Tallinnas (lahtine)
 8. juuni  Üleeestiline pensionäride 12. kokkutulek Narvas (täpsustamisel)
 16. - 18. juuli  Eesti kurtide kogukonna emade ja laste suvepäevad Kopra talus (täpsustamisel)
 9. - 11. august  Eesti kurtide kogukonna suvepäevad (lahtine)
 September  Rahvusvahelise kurtide päeva tähistamine
 28. september  "Vaata!Festival" festivali korraldamine (täpsustamisel)
 Jaanuar - detsember  Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse
 kättesaadavuse parandamise kaudu
 Jaanuar - detsember  EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine
 Jaanuar - detsember  Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine

EKL kalenderplaan 2019 on juhatuse poolt kinnitatud 1. detsembril 2019. a.

 1. Liikmetele osutatavad teenused:

  • Viipekeele tõlketeenuse osutamine Tallinna, Tartu, Pärnu, Viljandi ja Kuressaare tõlkekeskuste kaudu;
  • Nõustamisteenus Tallinnas elavatele kurtidele;
 1. EKL juhatuse ja keskuse tegevus:
Jaanuar - detsember Kurtide kogukonna ühiskonnas osalemise võimaluste avardamine viipekeele tõlketeenuse kättesaadavuse parandamise kaudu
Jaanuar - detsember EKL tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamine
Jaanuar - detsember Kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamine
Kevad - sügis Liikmesühingute külastamine
Aastaringne EKL infopäevad liikmesühingutes
Aastaringne Viipekeele tõlkide kutsestandardi nõuete ellurakendamisele kaasaaitamine ja Viipekeeletõlkide Kutseühingu tegevuse toetamine
Aastaringne Eesti Kurtide Noorte Organisatsiooni tegevuse toetamine
Aastaringne EKL kodulehe, videoportaali ja e-sõnastiku arendamine ja haldamine
Aastaringne Stuudio väljaarendamine
 1. Koostöö :

  • EV Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridusministeerium, Siseministeerium;
  • Koostöökogu;
  • EPIK ja kohalikud PIK-d;
  • Astangu Kutserehabilisatsiooni Keskus;
  • Kuulmispuuetega inimeste organisatsioonide ümarlaud;
  • Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing;
  • Kuulmispuudega Laste Õpetajate Selts;
  • Viipekeeletõlkide OÜ;
  • Eesti Rahvusringhääling;
  • EKL liikmesühingud;
  • Tallinna Linnavalitsus;
  • Kohalikud omavalitsused.
    
 2. Majandustegevus:

  • Ettevõtted jätkavad samal kursil nagu varasematel aastatel.
    
 3. Projekttegevused:
 Projektid  Tulemused
Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine 2019 16 132,00 €
(omafinantseering 4 500,00 €)
Eesti Kurtide Liidu keskuse ja samas majas asuvate kurtide organisatsioonide füüsilise ja kommunikatsioonilise ligipääsetavuse parendamine 39 420 €
(teiste allikate kaudu omafinantseering 2 075,00 €)
 
Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine 7 020,00 €
Nõustamisteenus kurtidele ja viipekeelsetele vaegkuuljatele 6 000,00 €
   
VAHENDID: 56 940,00 €
OMAFINANTSEERING: 4 500,00 €
TEISED ALLIKAD: 2 075,00 €
KOKKU: 73 072,00 € (ilma teiste allikateta)