Eesti Kurtide Liidu projektid 2018

Projekti nimi: Nõustamisteenus kurtidele ja vaegkuuljatele
Kestvus: 01.01.2018 – 31.12.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistant: Külli Terras-Masing
Eelarve: 5 100,00 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 
Projekti nimi: Viipekeele tõlketeenuse koordineerimine
Kestvus: 01.02.2018 – 31.12.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Projektijuhi assistent: Külli Terras-Masing
Eelarve:  7 020 eurot
Rahastaja: Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet
 

Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu ja tema liikmesorganisatsioonide tegevuse arendamine
Kestvus: 01.01.2018 – 31.12.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 16 534 (15 951 + 583) eurot
Omafinantseering: 4 508,86 eurot
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond
Täiendav info:
Projekti eesmärk on paremate tingimuste loomine kurtide toimetulekuks, liikmesühingute juhatuste koolitus, info levik puuetega inimeste olukorrast üldiselt ja elukvaliteedi tõstmise võimalikkusest, kurtide viipekeele ja kultuuri arendamine ja kaitsmine, kultuuri- ja puhkeürituste korraldamine.

Rahvusvaheliste kurtide organisatsioonide töös ja kurtide rahvusvahelistel kultuuriüritustel osalemine. Kaasajastatud kodulehte www.ead.ee arendatakse paremaks infoedastuseks jätkuprojektidega.
Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, kultuuri arendada omas viipekeelses keskkonnas ja üritustel.

Kaasajastatud kodulehte www.ead.ee (http://www.ead.ee/380544), https://videoportaal.ead.ee (http://www.ead.ee/380545) ja https://sonastik.ead.ee (http://www.ead.ee/380546)  arendatakse paremaks infoedastuseks jätkuprojektidega.

Kurdid moodustavad homogeense viipekeelse kogukonna ning kõige tulemuslikum on neid koolitada, kultuuri arendada omas viipekeelses keskkonnas ja üritustel.

Alates 2017. aastast keskendutakse kurtide liidu tegevus- ja eestkoste võimekuse suurendamisele ning kurtide kogukonna kommunikatsioonile ligipääsu suurendamisele riiklikul tasandil.
Kurtide kogukonna kommunikatsiooniteenuste halveneva kättesaadavusega tuleb teha rohkem koostööd ja leida lahendusi probleemidele riiklikul/kohalikul tasandil.

Seoses  seadustatud eesti viipekeelega on vaja kaitsta ja arendada seda keelt – sõnaraamatud, õppematerjalid, õpetamise metoodika jm.

2015. aastast alates keskendutakse jätkuvalt erilist tähelepanu kurtide noorte kutse- ja kõrghariduse kättesaadavusele, kurtide tööhõive , tõlketeenuse kättesaadavuse, infotehnoloogiliste küsimuste ja lahenduste väljatöötamisele ja rakendamisele.

 
Projekti nimi: Eesti viipekeel 10 - juubeliaasta tähistamine viipekeelest teadlikkuse tõstmise läbi
Kestvus: 06.11.2017 – 31.12.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Koostööpartner: Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing
Eelarve: 5 391 eurot
Omafinantseering: 599 eurot
Rahastaja: Haridus- ja Teadusministeerium
Täiendav info:
Projekti eesmärgiks on suurenenud teadmine eesti viipekeelest eesti viipekeelse kogukonna ja kuuljate hulgas, teiseks eesmärgiks on suurendada kurtide teadlikkust eesti viipekeelest kui kultuurikandjast ning riigikeele staatusest tulenevate õigustega, mille kaudu paraneb koostöö kurtide ja kuuljate vahel, kolmandaks eesmärgiks on esmakordselt märkimisväärne teadlikkuse suurenemine eesti viipekeelest kui seaduslikust riigikeelest.

Projekti sihtrühm jaguneb kolmeks: viipekeelne kurtide kogukond (sh kurtide ühingute juhid) ja kohalike omavalitsuste üksused, kes tegelevad kurtidele suunatud sotsiaalsete hüvede võimaldamisega.

 
Projekti nimi: Maksureformi 2018 tõlkimine eesti viipekeelde
Kestvus: 01.12.2017 – 31.01.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 1 638,70 eurot
Rahastajad: Sotsiaalkindlustusamet ja Maksu- ja Tolliamet
Täiendav info:
2018. aasta toob suurele osale inimestest kaasa maksuleevenduse, kuid maksureformi 2018 tekst on kurtide kogukonnale kommunikatsioonilises mõttes raskesti mõistetav. Eesti viipekeelde tõlgitud maksureform aitab kurtide kogukonnal mõista maksureformi sisu paremini.
 
Projekti nimi: Eesti Kurtide Liidu kvaliteetsema kommunikatsioonilise ligipääsetavuse arendamine
Kestvus: 01.12.2017 – 31.01.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: 10 000 eurot
Omafinantseering: 684 eurot
Rahastaja: Eesti Puuetega Inimeste Fond
Täiendav info:
Investeeringu eesmärgiks on välja vahetada stuudio amortiseerunud tehnika kaasaegsema tehnika vastu, mis võimaldavad häid kõrge kvaliteediga videosid toota ja keerulisemaid projekte võtta.
 
Projekti nimi: Arkady Belozovsky koolitus-seminar „Kurtide eneseteadlikkuse ja enesejuhtimiseoskuste arendamine“
Kestvus: 08.09.2018
Projektijuht: Tiit Papp
Eelarve: (1 665 + 430,25 + 500) 2 595,25 eurot
Omafinantseering: 3 210 eurot
Rahastajad: Tallinna Linnavalitsus,  Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Palmse Mehaanikakoda OÜ
Täiendav info:
Eesti Kurtide Liit on aastaid töötanud väliste tegurite parendamise nimel, et võimaldada kurtidele täisväärtuslikku osalemist ühiskonnas. Aastatega oleme märganud seda, et sisemised takistused võivad olla sama suured kui välised. Teadustöödes kurtide kultuurist tuuakse sageli välja seda, kuidas kurdid tunnevad end dominantkultuuris (kuuljate ühiskonnas) subkultuurina, vähemusena ja lapsepõlves omandatud kogemuse kaudu ei usu enda võimekusse ja väärtusesse piisavalt.

Koolituse eesmärgiks on pakkuda kurtidele võimalusi märgata iseenda väge ja võimalusi paremaks osaluseks ühiskonnas.