KIIRE TEADE: Koostöö ja tõlkimine loomingulistes situatsioonides, kandideerimise tähtaeg 1. detsember 2019

Kuulutus

Koolitus “Koostöö ja tõlkimine loomingulistes situatsioonides” toimub 2020. aastal ja selle eesmärgiks on tõsta viipekeeletõlkide kutsealast pädevust loomingulistes tõlkesituatsioonides töötades ning parendada töökeelte, analüüsi ja koostöö oskust. Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest, mis on eraldatud alategevusele „Kuulmispuudega inimestele suunatud tõlketeenuste arendamine ja pakkumine".

Koolituse maht on 104 akadeemilist tundi (millest auditoorne osa 66, iseseisva töö osa 38 tundi)
Koolitus toimub Tartus kahepäevaste sessioonidena kord kuus reedeti ja laupäeviti.

Koolituse ajakava:

Õpetus toimub eesti keeles ja eesti viipekeeles. Osaliselt tõlgitakse eesti keeles ja/või inglise keeles toimuvad loengud eesti viipekeelde.

Õppimine koolitusel on tasuta (sh kohvi ja lõunapausid). Sõidukulu ja ööbimist ei kompenseerita.
Vastutav õppejõud on Regina Paabo, õppeprotsessi kaasatakse rahvusvaheliselt tunnustatud  lektoreid nii Eestist kui Rootsist.

Koolitusel osaleja õpitulemust hinnatakse lõpueksamil, milleks on lõputöö (ühe loomingulise tõlketöö teostamine, selle, analüüsis ja esitlus).

Koolitusel osalejale väljastatakse tunnistus (kui õpiväljundid on saavutatud ja õpingute lõpetamise nõuded täidetud) või tõend (kui õppija hindamisel ei osalenud või võttis õppetööst osa vaid osaliselt).

KANDIDEERIMINE:

Õppes osalemise soovist palume anda teada hiljemalt 01.12.2019 e-posti aadressile anne.raam@ut.ee lisades kirjale järgmised dokumendid: 

Koolitusel osaleja valiku peamised kriteeriumid:

Algallikas: https://www.ht.ut.ee/et/koostoo-tolkimine-loomingulistes-situatsioonides (http://www.ead.ee/380817)