Eesti ja vene viipekeelne video soovitustega koroonaviirusest hoidumiseks

Tere!

Edastame teile uue viipekeelse video soovitustega koroonaviirusest hoidumiseks.

Siin on viide olemas https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised (https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised) lehel.

Siin on samuti venekeelne viide olemas https://www.kriis.ee/ru/infomaterialy (https://www.kriis.ee/ru/infomaterialy) lehel.  

Valmis on saanud järgmised kujundused:

Palume teie abi video ja plakatite levitamisel oma võrgustikes, sealhulgas palume ka korraldada võimalusel plakatite trükkimist ja ülespanekut.

Püsime terved!

Triin Jõeveer

kommunikatsioonispetsialist | kommunikatsiooniosakond
triin.joeveer@sm.ee | press@sm.ee

Sotsiaalministeerium
Suur-Ameerika 1 | 10122 Tallinn
www.sm.ee (http://www.sm.ee/) | www.facebook.com/sotsiaalministeerium (http://www.facebook.com/sotsiaalministeerium)