Uudised ja teated

Hetkel ei ole uudiseid ega teateid!

Alo Raun: Kuigi töövõimereformi tee on konarlik, liigutakse õiges suunas
Veebruarist muutub hüvitatavate abivahendite nimekiri
Aita pidurdada vastutustundetust hariduses
EPIKoda pakub nõustamisteenust töövõime või puude raskusastme hindamise taotlejatele
Eesti Kurtide Liidu jõulusoovid videos 2017
Tähtis info

Hetkel ei ole tähtsaid teateid.


Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele üle Eesti (TÄIENDATUD)

Sotsiaaltoetused puudega inimestele

Tööinspektsioon on välja andnud lihtsas keeles trükise "Töötaja meelespea"

Kurtide kogukonna teadlikkust ja kaasatust suurendav videokeskkond

Häirekeskuse teenus SMS-112
Otseteed